Visa allt om Mattsson Metal AB
Visa allt om Mattsson Metal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 215 433 234 498 245 459 225 413 196 842 187 560 157 665 207 095 265 034 207 516
Övrig omsättning 372 477 281 23 261 280 273 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 756 8 339 8 680 5 314 7 839 4 099 6 746 -4 060 7 815 3 527
Resultat efter finansnetto -6 215 8 938 8 704 5 682 7 370 3 492 6 659 -5 497 6 758 4 905
Årets resultat 33 5 299 6 374 3 558 5 030 3 799 5 461 -1 152 3 773 4 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 467 35 839 33 795 38 754 37 162 41 592 39 717 41 576 44 897 45 817
Omsättningstillgångar 93 988 88 259 85 294 87 774 66 035 76 921 63 659 50 302 63 417 66 580
Tillgångar 130 455 124 098 119 089 126 528 103 197 118 513 103 376 91 878 108 314 112 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 293 73 260 67 962 61 588 58 030 53 001 49 201 43 741 46 393 42 620
Obeskattade reserver 11 558 17 836 15 267 14 725 13 893 13 407 15 123 15 868 20 213 19 521
Avsättningar (tkr) 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 895 1 790 7 885 9 313 9 916 6 800 7 333 2 700
Kortfristiga skulder 45 085 33 002 34 965 48 425 23 389 42 792 29 136 25 469 34 375 47 556
Skulder och eget kapital 130 455 124 098 119 089 126 528 103 197 118 513 103 376 91 878 108 314 112 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 947 873 869 823 881 1 186 1 013 968 1 131 814
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 34 240 34 243 33 252 32 725 32 550 29 755 28 796 27 420 27 092 22 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 14 290 12 614 12 531 12 228 11 938 13 264 10 721 10 753 12 902 8 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0
Omsättning 215 805 234 975 245 740 225 436 197 103 187 840 157 938 207 095 265 034 207 516
Nyckeltal
Antal anställda 110 112 110 109 112 102 107 111 111 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 958 2 094 2 231 2 068 1 758 1 839 1 474 1 866 2 388 2 385
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 437 434 428 412 433 388 363 371 370
Rörelseresultat, EBITDA 2 254 16 114 16 797 14 189 16 950 13 741 16 879 4 499 16 071 11 693
Nettoomsättningförändring -8,13% -4,47% 8,89% 14,51% 4,95% 18,96% -23,87% -21,86% 27,72% -%
Du Pont-modellen -3,73% 8,36% 7,61% 4,78% 8,00% 3,66% 7,03% -4,07% 7,45% 4,93%
Vinstmarginal -2,26% 4,43% 3,69% 2,68% 4,19% 2,31% 4,61% -1,81% 3,04% 2,67%
Bruttovinstmarginal 35,94% 39,63% 38,23% 40,73% 49,94% 47,00% 44,80% 34,62% 24,38% 26,79%
Rörelsekapital/omsättning 22,70% 23,56% 20,50% 17,46% 21,67% 18,20% 21,90% 11,99% 10,96% 9,17%
Soliditet 63,09% 70,24% 67,07% 57,25% 66,15% 53,06% 58,38% 60,04% 56,27% 50,42%
Kassalikviditet 88,33% 119,32% 120,64% 85,14% 123,78% 67,13% 62,05% 84,26% 79,92% 85,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...