Visa allt om H.I.C. - European Management Syndicate AB
Visa allt om H.I.C. - European Management Syndicate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 5 0 0 0 -5 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -6 -73 0 26 -12 -15 -2 0 0
Årets resultat 0 -6 -73 0 26 -12 -15 -2 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 103 103 237 221 381 381 599 400 400
Omsättningstillgångar 17 22 28 7 7 3 3 2 2 2
Tillgångar 125 125 131 243 228 384 384 601 402 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 121 126 199 199 127 139 154 156 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 44 29 257 245 447 246 246
Skulder och eget kapital 125 125 131 243 228 384 384 601 402 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 5 0 0 0 -5 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,80% 96,80% 96,18% 81,89% 87,28% 33,07% 36,20% 25,62% 38,81% 38,81%
Kassalikviditet 425,00% 550,00% 700,00% 15,91% 24,14% 1,17% 1,22% 0,45% 0,81% 0,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...