Visa allt om Kjellbergs Skor AB
Visa allt om Kjellbergs Skor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 549 6 454 6 991 6 321 6 942 8 023 7 409 5 579 4 712 4 933
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3 210
Rörelseresultat (EBIT) -636 -547 -106 -41 462 652 1 039 0 -148 1 585
Resultat efter finansnetto -640 -542 -77 -2 517 664 1 044 15 -98 1 610
Årets resultat -640 -32 13 190 277 359 576 6 51 867
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 101 315 529 751 975 1 203 1 353
Omsättningstillgångar 3 664 3 883 4 848 4 631 4 483 4 217 3 372 2 151 1 917 1 986
Tillgångar 3 764 3 983 4 948 4 732 4 798 4 746 4 123 3 126 3 120 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 404 3 044 3 076 3 064 2 874 2 747 2 508 1 932 2 027 1 976
Obeskattade reserver 40 40 550 650 913 783 613 353 353 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 320 899 1 322 1 018 1 011 1 216 1 002 840 741 833
Skulder och eget kapital 3 764 3 983 4 948 4 732 4 798 4 746 4 123 3 126 3 120 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 373 342 293 233 515 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 052 986 1 080 882 482 482 512 520 78 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 383 342 264 282 267 257 237 205 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 100 100
Omsättning 8 549 6 454 6 991 6 321 6 942 8 023 7 409 5 579 4 712 8 143
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 850 2 151 2 330 2 107 2 314 2 674 2 470 2 790 2 356 2 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 467 492 400 382 372 369 498 403 482
Rörelseresultat, EBITDA -636 -547 -105 173 676 874 1 262 229 2 1 907
Nettoomsättningförändring 32,46% -7,68% 10,60% -8,95% -13,47% 8,29% 32,80% 18,40% -4,48% -%
Du Pont-modellen -16,82% -13,26% -1,48% 0,19% 10,84% 13,99% 25,37% 1,02% -3,04% 48,28%
Vinstmarginal -7,40% -8,18% -1,04% 0,14% 7,49% 8,28% 14,12% 0,57% -2,02% 32,68%
Bruttovinstmarginal 27,97% 33,92% 38,26% 43,19% 43,56% 42,22% 49,60% 43,88% 43,70% 40,85%
Rörelsekapital/omsättning 27,42% 46,23% 50,44% 57,16% 50,01% 37,40% 31,99% 23,50% 24,96% 23,37%
Soliditet 64,70% 77,21% 70,84% 74,87% 73,92% 70,04% 71,79% 69,93% 73,11% 70,61%
Kassalikviditet 144,09% 258,62% 215,96% 281,53% 262,91% 233,96% 213,97% 148,45% 160,05% 172,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...