Visa allt om Mullsjö Motells Camping Aktiebolag
Visa allt om Mullsjö Motells Camping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 256 128 192 192 256 176 148 187 208 128
Övrig omsättning 218 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 -88 -155 -110 171 66 72 86 129 -10
Resultat efter finansnetto 433 -88 -154 -108 175 66 73 84 123 -17
Årets resultat 350 -88 -154 -108 0 1 1 61 90 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 350 366 405 443 448 478 509 542 572
Omsättningstillgångar 620 136 90 497 469 459 390 398 354 369
Tillgångar 928 486 457 902 912 906 868 906 896 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 124 212 365 823 824 823 821 760 755
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 41 91
Kortfristiga skulder 455 362 245 536 89 83 45 85 94 94
Skulder och eget kapital 928 486 457 902 912 906 868 906 896 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 474 128 192 192 256 176 148 187 208 128
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 474 -44 -117 -72 215 96 102 116 159 20
Nettoomsättningförändring 100,00% -33,33% 0,00% -25,00% 45,45% 18,92% -20,86% -10,10% 62,50% -%
Du Pont-modellen 46,66% -18,11% -33,70% -11,86% 19,19% 7,28% 8,41% 9,93% 14,62% -0,85%
Vinstmarginal 169,14% -68,75% -80,21% -55,73% 68,36% 37,50% 49,32% 48,13% 62,98% -6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,45% -176,56% -80,73% -20,31% 148,44% 213,64% 233,11% 167,38% 125,00% 214,84%
Soliditet 51,08% 25,51% 46,39% 40,47% 90,24% 90,95% 94,82% 90,62% 84,82% 80,23%
Kassalikviditet 136,26% 37,57% 36,73% 92,72% 526,97% 553,01% 866,67% 468,24% 376,60% 392,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...