Visa allt om Mullsjö Motells Camping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 128 192 192 256 176 148 187 208 128 836
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -88 -155 -110 171 66 72 86 129 -10 72
Resultat efter finansnetto -88 -154 -108 175 66 73 84 123 -17 63
Årets resultat -88 -154 -108 0 1 1 61 90 -1 117
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 366 405 443 448 478 509 542 572 603
Omsättningstillgångar 136 90 497 469 459 390 398 354 369 414
Tillgångar 486 457 902 912 906 868 906 896 941 1 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 212 365 823 824 823 821 760 755 756
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 41 91 141
Kortfristiga skulder 362 245 536 89 83 45 85 94 94 103
Skulder och eget kapital 486 457 902 912 906 868 906 896 941 1 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 192 192 256 176 148 187 208 128 836
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 836
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 169
Rörelseresultat, EBITDA -44 -117 -72 215 96 102 116 159 20 104
Nettoomsättningförändring -33,33% 0,00% -25,00% 45,45% 18,92% -20,86% -10,10% 62,50% -84,69% -%
Du Pont-modellen -18,11% -33,70% -11,86% 19,19% 7,28% 8,41% 9,93% 14,62% -0,85% 7,28%
Vinstmarginal -68,75% -80,21% -55,73% 68,36% 37,50% 49,32% 48,13% 62,98% -6,25% 8,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,18%
Rörelsekapital/omsättning -176,56% -80,73% -20,31% 148,44% 213,64% 233,11% 167,38% 125,00% 214,84% 37,20%
Soliditet 25,51% 46,39% 40,47% 90,24% 90,95% 94,82% 90,62% 84,82% 80,23% 75,54%
Kassalikviditet 37,57% 36,73% 92,72% 526,97% 553,01% 866,67% 468,24% 376,60% 392,55% 401,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...