Visa allt om Be-Ge Stece AB
Visa allt om Be-Ge Stece AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 96 883 87 776 87 320 86 350 88 893 91 317 71 796 73 061 223 198 190 035
Övrig omsättning 2 107 3 025 6 900 2 767 2 344 2 191 996 2 016 5 038 3 484
Rörelseresultat (EBIT) 11 569 13 159 15 396 9 996 6 436 4 161 -1 256 -17 369 17 009 -662
Resultat efter finansnetto 11 559 13 185 15 339 9 519 5 765 3 598 -1 822 -18 179 15 720 -1 214
Årets resultat 7 677 6 321 9 194 5 515 2 970 1 193 -145 -9 846 15 171 -2 053
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 555 23 846 20 579 20 131 21 566 18 757 12 466 14 796 17 106 18 330
Omsättningstillgångar 49 322 43 515 39 359 35 917 33 372 35 932 39 989 37 376 93 339 76 381
Tillgångar 71 878 67 361 59 938 56 048 54 938 54 689 52 455 52 172 110 445 94 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 314 42 137 35 771 26 577 21 062 18 092 14 069 9 423 37 268 22 097
Obeskattade reserver 11 797 10 150 8 697 8 163 6 153 3 467 0 0 9 094 11 615
Avsättningar (tkr) 38 25 0 0 0 333 849 1 356 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 080 5 370 6 420 5 900 6 900 9 000 9 400
Kortfristiga skulder 11 729 15 048 15 470 20 228 22 353 26 377 31 638 34 493 55 083 51 599
Skulder och eget kapital 71 878 67 361 59 938 56 048 54 938 54 689 52 455 52 172 110 445 94 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 432 1 381 1 335 1 246 983 901 752 949 754 1 022
Varav tantiem till styrelse & VD 176 170 166 158 121 60 - - 0 -
Löner till övriga anställda 18 418 17 126 17 275 16 494 16 430 15 857 13 602 23 282 45 964 43 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 967 7 575 6 841 6 776 6 660 6 334 5 396 9 822 18 164 16 701
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 0 0 0 0 0 0 18 000 0
Omsättning 98 990 90 801 94 220 89 117 91 237 93 508 72 792 75 077 228 236 193 519
Nyckeltal
Antal anställda 57 55 52 57 62 62 58 108 171 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 700 1 596 1 679 1 515 1 434 1 473 1 238 676 1 305 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 474 489 430 388 372 341 315 385 373
Rörelseresultat, EBITDA 14 630 15 741 15 738 12 671 6 774 6 025 719 -15 567 20 591 2 434
Nettoomsättningförändring 10,38% 0,52% 1,12% -2,86% -2,65% 27,19% -1,73% -67,27% 17,45% -%
Du Pont-modellen 16,10% 19,58% 25,72% 17,87% 11,77% 7,63% -2,31% -33,29% 15,45% -0,33%
Vinstmarginal 11,94% 15,03% 17,66% 11,60% 7,27% 4,57% -1,69% -23,77% 7,65% -0,16%
Bruttovinstmarginal 18,18% 20,32% 18,85% 16,57% 12,20% 11,29% 5,16% -14,23% 54,16% 48,72%
Rörelsekapital/omsättning 38,80% 32,43% 27,36% 18,17% 12,40% 10,46% 11,63% 3,95% 17,14% 13,04%
Soliditet 80,02% 74,31% 71,00% 58,15% 46,59% 37,75% 26,82% 18,06% 39,67% 32,16%
Kassalikviditet 297,79% 197,59% 173,39% 111,76% 86,57% 74,75% 79,67% 40,03% 129,70% 87,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...