Visa allt om Ludvikahem Aktiebolag
Visa allt om Ludvikahem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 211 359 206 264 201 294 197 710 191 680 185 874 178 749 169 262 168 771 169 743
Övrig omsättning 11 949 7 818 6 859 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 180 36 977 28 255 18 894 20 912 17 175 17 056 21 219 28 985 10 983
Resultat efter finansnetto 5 781 18 411 10 047 904 2 058 3 500 4 136 -304 7 425 -10 159
Årets resultat 2 855 9 750 7 784 1 299 1 538 2 192 3 032 -125 8 218 -7 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 811 762 629 741 505 718 802 693 849 718 696 698 573 625 251 623 396 649 468
Omsättningstillgångar 20 174 24 383 21 883 20 154 36 636 26 782 19 570 19 340 23 521 19 914
Tillgångar 798 985 787 012 763 388 738 956 730 485 745 478 718 143 644 591 646 917 669 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 305 118 451 110 703 102 919 101 620 100 082 73 890 70 858 70 983 55 765
Obeskattade reserver 8 041 5 705 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 530 1 905 2 343 3 541 3 965 2 657 1 553 1 732 2 526
Långfristiga skulder 617 025 600 772 600 498 571 266 571 012 600 759 600 260 534 560 526 560 547 560
Kortfristiga skulder 52 614 61 554 50 282 62 428 54 312 40 672 41 336 37 620 47 642 63 531
Skulder och eget kapital 798 985 787 012 763 388 738 956 730 485 745 478 718 143 644 591 646 917 669 382
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 147 115 350 985 940 874 841 782 833 1 034
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 258 16 763 15 895 16 121 15 162 14 968 14 702 13 760 13 086 13 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 001 6 065 5 882 6 545 6 230 6 148 5 860 5 657 5 853 6 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 223 308 214 082 208 153 197 710 191 680 185 874 178 749 169 262 168 771 169 743
Nyckeltal
Antal anställda 51 50 47 51 52 51 51 51 52 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 144 4 125 4 283 3 877 3 686 3 645 3 505 3 319 3 246 3 328
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 510 530 - 429 431 420 396 380 403
Rörelseresultat, EBITDA 53 105 64 250 52 269 42 107 44 180 39 333 37 254 41 183 48 646 30 988
Nettoomsättningförändring 2,47% 2,47% 1,81% 3,15% 3,12% 3,99% 5,60% 0,29% -0,57% -%
Du Pont-modellen 3,18% 4,74% 3,76% 2,65% 2,96% 2,37% 2,44% 3,42% 4,62% 1,73%
Vinstmarginal 12,02% 18,08% 14,25% 9,89% 11,28% 9,50% 9,79% 13,04% 17,73% 6,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,91% 8,98% 9,73% 12,56% 11,70% 12,88%
Rörelsekapital/omsättning -15,35% -18,02% -14,11% -21,38% -9,22% -7,47% -12,18% -10,80% -14,29% -25,70%
Soliditet 15,97% 15,62% 14,50% 13,93% 13,91% 13,43% 10,29% 10,99% 10,97% 8,33%
Kassalikviditet 36,74% 37,78% 41,12% 30,97% 66,03% 64,55% 46,66% 50,39% 48,26% 29,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...