Visa allt om Karlskoga Lastbilcentral Aktiebolag
Visa allt om Karlskoga Lastbilcentral Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 35 0 0 1 164 1 299 1 355
Övrig omsättning - - - - 25 - 4 3 097 674 243
Rörelseresultat (EBIT) -6 -117 -2 -6 49 -11 -25 2 747 571 209
Resultat efter finansnetto -6 -119 -4 -8 50 -11 -23 2 855 632 222
Årets resultat -6 -119 -4 -8 46 -11 -23 2 057 455 234
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 152 2 327
Omsättningstillgångar 8 128 133 142 166 101 136 5 828 5 241 4 583
Tillgångar 8 128 133 142 166 101 136 5 828 7 393 6 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 9 128 132 140 94 105 4 963 7 106 6 651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 118 5 10 26 7 30 864 286 258
Skulder och eget kapital 8 128 133 142 166 101 136 5 828 7 393 6 910
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 60 0 4 4 261 1 973 1 598
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -117 -2 -6 49 -11 -25 2 747 770 572
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -10,39% -4,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 30,12% -% -% 49,11% 8,63% 3,30%
Vinstmarginal -% -% -% -% 142,86% -% -% 245,88% 49,11% 16,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 400,00% -% -% 426,46% 381,45% 319,19%
Soliditet 37,50% 7,03% 96,24% 92,96% 84,34% 93,07% 77,21% 85,16% 96,12% 96,25%
Kassalikviditet 160,00% 108,47% 2 660,00% 1 420,00% 638,46% 1 442,86% 453,33% 674,54% 1 832,52% 1 776,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...