Visa allt om Moniande Aktiebolag
Visa allt om Moniande Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 771 1 976 1 979 1 224 1 616 1 857 1 757 1 564 14 994 121 287
Övrig omsättning 5 135 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 180 1 617 1 301 787 994 1 178 1 042 278 645 5 696
Resultat efter finansnetto 1 054 1 403 1 018 598 728 984 921 47 140 5 478
Årets resultat 946 752 528 333 -7 541 498 3 -18 4 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 107 8 299 8 491 8 683 8 812 9 004 9 199 9 397 9 595 9 180
Omsättningstillgångar 3 230 4 110 3 423 970 548 909 236 401 587 6 953
Tillgångar 11 337 12 409 11 914 9 654 9 360 9 913 9 436 9 799 10 183 16 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 132 2 086 1 333 805 472 3 479 2 937 2 439 2 436 8 455
Obeskattade reserver 947 1 183 855 628 483 483 236 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 451 8 520 8 637 7 833 7 954 5 200 4 555 4 950 2 400 2 136
Kortfristiga skulder 807 619 1 089 388 450 751 1 707 2 410 5 346 5 543
Skulder och eget kapital 11 337 12 409 11 914 9 654 9 360 9 913 9 436 9 799 10 183 16 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 81 120 330 360 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 100 275 290 1 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 38 88 211 282 1 551
Utdelning till aktieägare 1 000 1 900 0 0 0 3 000 0 0 0 6 000
Omsättning 1 776 2 111 1 979 1 224 1 616 1 857 1 757 1 564 14 994 121 287
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 0 2 2 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 857 - 782 7 497 6 738
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 119 - 410 466 211
Rörelseresultat, EBITDA 1 372 1 809 1 493 916 1 186 1 370 1 240 476 834 6 209
Nettoomsättningförändring -10,37% -0,15% 61,68% -% -12,98% 5,69% 12,34% -89,57% -87,64% -%
Du Pont-modellen 10,96% 13,53% 10,96% 8,23% 10,76% 11,88% 11,04% 3,18% 7,46% 35,37%
Vinstmarginal 70,13% 84,97% 65,99% 64,95% 62,31% 63,44% 59,31% 19,95% 5,07% 4,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,79% 8,37%
Rörelsekapital/omsättning 136,82% 176,67% 117,94% 47,55% 6,06% 8,51% -83,72% -128,45% -31,74% 1,16%
Soliditet 16,50% 24,25% 16,79% 13,13% 8,85% 38,69% 32,97% 24,89% 23,92% 52,41%
Kassalikviditet 400,25% 663,97% 314,33% 250,00% 121,78% 121,04% 13,83% 16,64% 10,98% 33,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...