Visa allt om Aktiebolaget C.I. Pihl

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 35 156 30 280 32 777 29 185 34 584 29 223 28 382 31 849 34 726 32 064
Övrig omsättning 893 324 318 229 316 2 316 3 351 4 866 4 044 4 476
Rörelseresultat (EBIT) 9 867 5 686 7 635 5 546 11 521 7 784 7 904 8 108 15 057 5 558
Resultat efter finansnetto 9 871 5 695 7 658 5 546 11 533 7 790 7 917 8 150 15 023 8 425
Årets resultat 5 579 1 193 4 299 2 641 6 069 8 409 7 618 6 890 10 885 6 041
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 942 953 1 032 1 151 1 166 1 303 1 895 2 772 3 315 4 169
Omsättningstillgångar 40 272 31 782 29 042 22 312 28 277 20 214 16 556 19 746 26 282 59 076
Tillgångar 41 214 32 735 30 074 23 464 29 443 21 516 18 452 22 518 29 597 63 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 008 21 429 20 236 15 937 23 296 17 227 8 818 8 090 12 085 39 064
Obeskattade reserver 7 803 7 774 6 873 4 936 3 405 349 4 260 6 949 8 803 11 021
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 868 2 026 3 184
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 404 3 533 2 965 2 591 2 741 3 941 5 374 6 611 6 683 9 975
Skulder och eget kapital 41 214 32 735 30 074 23 464 29 443 21 516 18 452 22 518 29 597 63 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 336 3 259 3 169 3 068 3 082 2 849 2 644 2 351 1 673 1 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 409 4 231 4 097 4 020 4 237 4 187 3 979 4 084 4 139 4 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 5 229 4 986 4 872 4 614 4 778 5 967 5 683 5 553 3 653 10 608
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 885 37 864
Omsättning 36 049 30 604 33 095 29 414 34 900 31 539 31 733 36 715 38 770 36 540
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 11 11 11 11 12 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 516 3 028 3 278 2 919 3 144 2 657 2 580 2 895 2 894 2 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 323 1 268 1 232 1 187 1 103 1 204 1 129 1 120 803 1 210
Rörelseresultat, EBITDA 10 011 5 804 7 811 5 787 11 761 8 189 8 329 8 634 15 743 6 371
Nettoomsättningförändring 16,10% -7,62% 12,31% -15,61% 18,35% 2,96% -10,89% -8,28% 8,30% -%
Du Pont-modellen 23,97% 17,40% 25,47% 23,68% 39,18% 36,24% 42,96% 36,40% 51,06% 13,40%
Vinstmarginal 28,10% 18,81% 23,37% 19,04% 33,36% 26,68% 27,93% 25,73% 43,51% 26,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 96,34% 93,29% 79,56% 67,57% 73,84% 55,69% 39,40% 41,24% 56,44% 153,13%
Soliditet 80,30% 83,99% 85,11% 83,42% 87,65% 81,26% 64,80% 58,15% 62,25% 74,31%
Kassalikviditet 628,62% 899,15% 978,92% 860,59% 1 031,63% 512,92% 308,08% 298,68% 393,27% 592,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...