allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 35 156 30 280 32 777  
  Övrig omsättning (TKR) 893 324 318  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 867 5 686 7 635  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 9 871 5 695 7 658  
  Årets resultat (TKR) 5 579 1 193 4 299  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 942 953 1 032  
  Omsättningstillgångar (TKR) 40 272 31 782 29 042  
  Tillgångar (TKR) 41 214 32 735 30 074  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 27 008 21 429 20 236  
  Obeskattade reserver (TKR) 7 803 7 774 6 873  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 6 404 3 533 2 965  
  Skulder och eget kapital (TKR) 41 214 32 735 30 074  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 336 3 259 3 169  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 4 409 4 231 4 097  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 229 4 986 4 872  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 10 10 10  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 516 3 028 3 278  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 323 1 268 1 232  
  Nettoomsättningförändring 16,10 % -7,62 % 12,31 %  
  Vinstmarginal 28,10 % 18,81 % 23,37 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 80,30 % 83,99 % 85,11 %  
  Kassalikviditet 628,62 % 899,15 % 978,92 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X