Visa allt om Electra-Box Diagnostica Aktiebolag
Visa allt om Electra-Box Diagnostica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 44 732 52 621 54 020 51 756 47 177 49 027 75 388 76 811 70 462 63 977
Övrig omsättning 32 45 263 115 2 665 1 638 1 901 1 387 2 352 2 212
Rörelseresultat (EBIT) -3 311 831 2 534 3 356 2 196 5 505 1 478 -237 3 604 4 727
Resultat efter finansnetto 5 214 3 175 5 434 7 262 6 781 9 508 6 781 5 167 8 346 8 240
Årets resultat 8 574 3 981 2 073 6 335 5 757 7 295 6 344 5 545 7 499 6 773
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 767 5 714 5 078 6 137 5 238 1 943 2 084 1 589 1 788 1 506
Omsättningstillgångar 8 522 14 199 13 756 16 688 12 025 28 157 22 970 20 901 23 686 21 124
Tillgångar 15 289 19 913 18 834 22 825 17 263 30 099 25 054 22 489 25 474 22 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 153 5 579 5 377 9 804 8 969 22 212 15 285 13 641 12 796 9 997
Obeskattade reserver 0 2 500 2 500 2 500 2 500 1 996 831 836 1 371 1 662
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 136 9 834 10 957 10 521 5 794 5 892 8 938 8 012 11 307 10 971
Skulder och eget kapital 15 289 19 913 18 834 22 825 17 263 30 099 25 054 22 489 25 474 22 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 1 721 2 318 2 658 1 550 5 090 4 693 4 347 2 843
Varav tantiem till styrelse & VD - - 128 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 513 9 034 6 874 5 985 5 919 4 915 6 529 6 689 5 781 6 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 959 4 509 5 241 4 230 4 478 3 452 5 370 5 351 4 984 4 512
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 6 500 5 500 19 000 0 4 700 4 700 4 700
Omsättning 44 764 52 666 54 283 51 871 49 842 50 665 77 289 78 198 72 814 66 189
Nyckeltal
Antal anställda 12 16 16 16 17 17 17 19 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 728 3 289 3 376 3 235 2 775 2 884 4 435 4 043 4 697 4 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 095 889 865 783 805 604 1 032 911 1 040 1 033
Rörelseresultat, EBITDA -2 302 1 767 3 251 3 873 2 657 5 698 1 730 37 3 860 4 967
Nettoomsättningförändring -14,99% -2,59% 4,37% 9,71% -3,77% -34,97% -1,85% 9,01% 10,14% -%
Du Pont-modellen 34,24% 16,07% 28,85% 32,19% 39,29% 31,59% 27,08% 23,96% 34,25% 36,41%
Vinstmarginal 11,70% 6,08% 10,06% 14,20% 14,38% 19,40% 9,00% 7,01% 12,38% 12,88%
Bruttovinstmarginal 42,10% 42,20% 45,18% 46,28% 47,93% 39,35% 32,07% 30,48% 35,15% 36,54%
Rörelsekapital/omsättning 16,51% 8,30% 5,18% 11,92% 13,21% 45,41% 18,61% 16,78% 17,57% 15,87%
Soliditet 92,57% 37,81% 38,90% 51,03% 62,63% 78,68% 63,45% 63,33% 54,11% 49,46%
Kassalikviditet 750,18% 120,96% 109,15% 147,85% 179,00% 454,02% 238,40% 240,83% 194,83% 176,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...