Visa allt om Claes Philipson Production AB
Visa allt om Claes Philipson Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 514 694 2 38 122 49 127 851 1 547 923
Övrig omsättning - - - - - 131 23 6 68 -
Rörelseresultat (EBIT) 94 530 -387 -202 18 -48 -72 -53 466 27
Resultat efter finansnetto 96 530 -333 -188 20 -45 -72 -68 475 56
Årets resultat 46 523 -333 -188 18 -45 -16 -17 279 20
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 500 511 511 511 513 523 549 1 056
Omsättningstillgångar 693 654 262 624 862 639 734 1 147 1 492 258
Tillgångar 1 193 1 154 762 1 136 1 374 1 150 1 247 1 669 2 041 1 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 984 938 415 748 936 918 963 979 1 116 1 037
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 56 106 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0
Kortfristiga skulder 179 216 346 388 438 233 284 279 819 277
Skulder och eget kapital 1 193 1 154 762 1 136 1 374 1 150 1 247 1 669 2 041 1 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 113 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 30 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 200
Omsättning 514 694 2 38 122 180 150 857 1 615 923
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 514 694 - - - - - 851 1 547 923
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 14 - - - - - 7 149 142
Rörelseresultat, EBITDA 94 530 -387 -202 18 -46 -63 -26 495 78
Nettoomsättningförändring -25,94% 34 600,00% -94,74% -68,85% 148,98% -61,42% -85,08% -44,99% 67,61% -%
Du Pont-modellen 8,05% 45,93% -43,70% -16,55% 1,46% -3,83% -5,69% -2,40% 23,81% 4,34%
Vinstmarginal 18,68% 76,37% -16 650,00% -494,74% 16,39% -89,80% -55,91% -4,70% 31,42% 6,18%
Bruttovinstmarginal 47,86% 97,69% -400,00% 10,53% 88,52% 22,45% 25,98% 34,31% 54,62% 69,23%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% 63,11% -4 200,00% 621,05% 347,54% 828,57% 354,33% 102,00% 43,50% -2,06%
Soliditet 84,44% 81,28% 54,46% 65,85% 68,12% 79,83% 77,23% 61,07% 58,42% 78,92%
Kassalikviditet 387,15% 302,78% 75,72% 160,82% 196,80% 274,25% 258,45% 411,11% 182,17% 69,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...