Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag
Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 317 703 281 993 237 461 246 143 242 444 294 133 155 946 338 280 362 778 284 474
Övrig omsättning 13 007 7 498 2 836 740 731 1 234 374 15 202 4 645 1 376
Rörelseresultat (EBIT) 7 655 11 605 -1 189 8 365 12 179 13 034 -22 730 17 862 24 665 11 551
Resultat efter finansnetto 7 196 11 095 -1 681 7 122 11 173 12 512 -23 477 15 971 24 359 10 227
Årets resultat 22 868 -291 5 072 5 896 8 987 -3 058 10 749 16 431 8 049
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 635 19 390 3 964 3 879 4 710 5 623 6 677 8 522 6 714 7 657
Omsättningstillgångar 169 068 170 299 173 025 192 347 195 488 180 872 215 226 231 208 236 489 224 519
Tillgångar 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203 232 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 208 90 186 89 318 89 609 89 181 87 928 83 584 87 946 84 397 79 486
Obeskattade reserver 3 381 3 351 550 3 616 3 501 276 0 19 457 18 989 17 711
Avsättningar (tkr) 25 930 20 493 20 770 21 654 23 722 22 589 21 144 29 746 28 678 23 784
Långfristiga skulder 0 0 29 133 313 569 0 0 0 26 603
Kortfristiga skulder 67 184 75 659 66 322 81 214 83 481 75 133 117 175 102 582 111 139 84 592
Skulder och eget kapital 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203 232 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 040 2 040 2 040 2 090 2 140 2 140 2 084 2 077 2 072 1 949
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 725 56 913 54 391 54 448 53 962 45 350 49 382 75 120 65 609 61 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 477 21 846 21 993 20 218 21 514 18 680 20 273 29 852 26 125 24 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 710 289 491 240 297 246 883 243 175 295 367 156 320 353 482 367 423 285 850
Nyckeltal
Antal anställda 130 123 122 123 124 107 140 179 179 175
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 444 2 293 1 946 2 001 1 955 2 749 1 114 1 890 2 027 1 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 336 663 648 646 636 524 624 547 531
Rörelseresultat, EBITDA 8 869 12 770 -30 9 715 13 732 14 777 -20 873 19 822 27 221 14 675
Nettoomsättningförändring 12,66% 18,75% -3,53% 1,53% -17,57% 88,61% -53,90% -6,75% 27,53% -%
Du Pont-modellen 4,36% 6,48% -0,31% 4,54% 6,30% 7,36% -10,06% 7,99% 10,70% 5,30%
Vinstmarginal 2,56% 4,36% -0,23% 3,62% 5,20% 4,67% -14,31% 5,66% 7,17% 4,33%
Bruttovinstmarginal 43,79% 47,19% 62,96% 53,57% 45,63% 51,96% 51,76% 52,51% 50,74% 45,21%
Rörelsekapital/omsättning 32,07% 33,56% 44,93% 45,15% 46,20% 35,95% 62,87% 38,02% 34,55% 49,19%
Soliditet 49,73% 48,92% 50,71% 47,02% 45,84% 47,26% 37,67% 42,53% 40,32% 39,73%
Kassalikviditet 143,19% 127,22% 147,02% 126,88% 120,61% 159,28% 108,42% 130,92% 128,41% 149,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...