Visa allt om BTG Instruments AB
Visa allt om BTG Instruments AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 277 266 237 450 222 032 233 181 234 317 238 527 215 299 218 216 221 152 143 645
Övrig omsättning 7 764 6 180 13 571 12 096 17 973 13 030 21 316 27 843 23 063 21 122
Rörelseresultat (EBIT) 23 746 22 661 21 506 19 014 29 470 24 960 12 278 19 125 22 378 -2 774
Resultat efter finansnetto 23 771 22 679 21 708 19 638 30 322 24 858 12 166 22 225 25 165 -385
Årets resultat 21 763 18 251 17 759 12 303 19 990 16 272 6 855 14 897 18 689 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 621 13 797 15 768 17 261 31 837 31 371 28 846 31 943 33 735 37 381
Omsättningstillgångar 117 363 113 878 105 212 128 488 115 316 118 368 74 765 143 311 143 062 147 348
Tillgångar 128 984 127 675 120 980 145 749 147 153 149 739 103 611 175 254 176 797 184 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 087 34 324 33 573 47 857 55 554 51 864 42 447 110 592 114 385 109 197
Obeskattade reserver 40 000 44 326 45 306 46 802 43 646 41 116 37 851 36 908 36 292 37 783
Avsättningar (tkr) 3 779 3 120 3 066 3 345 3 345 2 500 2 478 0 1 057 1 039
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 906 0 0
Kortfristiga skulder 47 118 45 905 39 035 47 745 44 608 54 259 20 835 26 848 25 063 36 710
Skulder och eget kapital 128 984 127 675 120 980 145 749 147 153 149 739 103 611 175 254 176 797 184 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 152 - 1 313 1 437 1 441 1 229 1 060 502 899 1 355
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 194 326 342 161 0 - - 151
Löner till övriga anställda 35 787 34 011 28 494 26 888 26 107 23 781 22 297 26 093 30 693 31 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 026 14 592 13 518 13 265 11 561 11 001 11 816 12 620 15 092 15 659
Utdelning till aktieägare 22 200 18 000 17 500 30 000 20 000 16 300 6 855 75 000 18 689 13 500
Omsättning 285 030 243 630 235 603 245 277 252 290 251 557 236 615 246 059 244 215 164 767
Nyckeltal
Antal anställda 77 69 71 71 69 66 64 71 86 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 601 3 441 3 127 3 284 3 396 3 614 3 364 3 073 2 572 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) 706 725 626 600 586 570 568 569 563 585
Rörelseresultat, EBITDA 25 764 24 824 23 532 22 452 32 738 27 960 15 080 22 091 26 547 2 497
Nettoomsättningförändring 16,77% 6,94% -4,78% -0,48% -1,76% 10,79% -1,34% -1,33% 53,96% -%
Du Pont-modellen 18,44% 17,81% 17,98% 13,52% 20,63% 16,67% 11,90% 12,70% 14,25% -0,20%
Vinstmarginal 8,58% 9,58% 9,80% 8,45% 12,96% 10,46% 5,73% 10,20% 11,40% -0,25%
Bruttovinstmarginal 70,80% 71,91% 69,23% 70,82% 70,58% 69,35% 65,45% 55,40% 48,86% 57,80%
Rörelsekapital/omsättning 25,33% 28,63% 29,81% 34,63% 30,18% 26,88% 25,05% 53,37% 53,36% 77,02%
Soliditet 53,72% 53,96% 56,96% 56,50% 59,61% 54,87% 67,89% 78,27% 79,48% 73,84%
Kassalikviditet 152,96% 160,53% 177,98% 203,63% 183,03% 169,73% 232,11% 412,04% 444,23% 316,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...