Visa allt om Gösta Ericson Radio TV Sport Aktiebolag
Visa allt om Gösta Ericson Radio TV Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 942 5 840 5 827 5 399 7 281 7 295 7 389 8 115 8 845 6 382
Övrig omsättning 153 204 151 913 270 287 298 484 603 525
Rörelseresultat (EBIT) -153 157 155 792 141 -146 -140 334 63 361
Resultat efter finansnetto -237 24 6 353 -225 -479 -493 -38 -313 268
Årets resultat -237 24 6 353 -225 -479 -493 -38 -243 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 0 0 0 3 117 3 225 3 335 3 446 3 553 15
Omsättningstillgångar 1 736 1 618 1 994 1 622 1 789 1 948 1 924 2 335 2 742 2 460
Tillgångar 1 740 1 618 1 994 1 622 4 906 5 173 5 259 5 781 6 294 2 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -505 -268 126 -298 -951 -726 -247 246 84 377
Obeskattade reserver 0 0 -418 0 0 0 0 0 0 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 772 711 653 201 3 121 3 201 3 261 3 220 3 555 206
Kortfristiga skulder 1 473 1 175 1 633 1 719 2 736 2 698 2 246 2 314 2 655 1 823
Skulder och eget kapital 1 740 1 618 1 994 1 622 4 906 5 173 5 259 5 781 6 294 2 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 88 110 154 261 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 533 512 421 373 655 437 479 490 394 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 219 193 195 153 258 214 260 299 286 211
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 6 095 6 044 5 978 6 312 7 551 7 582 7 687 8 599 9 448 6 907
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 971 2 920 2 914 2 700 2 427 2 432 2 463 2 705 2 948 2 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 363 309 264 310 256 287 315 316 243
Rörelseresultat, EBITDA -152 157 155 858 249 -36 -29 447 156 369
Nettoomsättningförändring 1,75% 0,22% 7,93% -25,85% -0,19% -1,27% -8,95% -8,25% 38,59% -%
Du Pont-modellen -8,62% 9,70% 7,77% 48,83% 2,87% -2,82% -2,66% 5,78% 1,00% 14,58%
Vinstmarginal -2,52% 2,69% 2,66% 14,67% 1,94% -2,00% -1,89% 4,12% 0,71% 5,66%
Bruttovinstmarginal 23,12% 27,28% 27,54% 25,52% 25,53% 18,12% 17,49% 20,32% 14,62% 15,76%
Rörelsekapital/omsättning 4,43% 7,59% 6,20% -1,80% -13,01% -10,28% -4,36% 0,26% 0,98% 9,98%
Soliditet -29,02% -16,56% -10,03% -18,37% -19,38% -14,03% -4,70% 4,26% 1,33% 17,23%
Kassalikviditet 12,36% 14,55% 18,92% 19,55% 13,85% 14,27% 16,34% 23,98% 28,85% 40,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...