Visa allt om Aktiebolaget Cemek
Visa allt om Aktiebolaget Cemek

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 356 20 344 19 010 17 184 14 289 10 422 9 990 11 354 6 446 9 100
Övrig omsättning 1 037 955 1 165 980 1 054 1 036 850 888 709 739
Rörelseresultat (EBIT) 311 106 1 593 459 629 646 103 113 209 63
Resultat efter finansnetto 73 -76 1 422 321 560 584 54 57 132 13
Årets resultat 14 9 749 174 307 323 36 39 81 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 513 8 771 9 030 8 956 208 240 223 284 299 342
Omsättningstillgångar 5 623 5 932 5 316 4 400 2 817 2 388 1 202 1 547 1 588 1 484
Tillgångar 14 137 14 704 14 345 13 355 3 025 2 627 1 426 1 831 1 887 1 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 605 8 741 9 032 8 433 547 568 295 319 340 278
Obeskattade reserver 648 645 785 392 312 172 27 27 27 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 155 3 291 1 943 1 888 100 0 0 280 519 0
Kortfristiga skulder 1 729 2 026 2 586 2 641 2 066 1 888 1 104 1 205 1 001 1 547
Skulder och eget kapital 14 137 14 704 14 345 13 355 3 025 2 627 1 426 1 831 1 887 1 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 852 846 848 316 160 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 868 2 034 2 402 1 624 730 543 531 1 124 888 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 524 617 649 535 524 469 453 553 394 447
Utdelning till aktieägare 150 150 300 150 210 250 50 60 60 20
Omsättning 11 393 21 299 20 175 18 164 15 343 11 458 10 840 12 242 7 155 9 839
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 9 7 7 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 479 2 906 2 112 2 455 2 041 1 737 1 665 1 892 1 289 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 385 343 312 316 321 315 345 294 268
Rörelseresultat, EBITDA 569 364 1 876 518 661 679 164 155 251 117
Nettoomsättningförändring -49,10% 7,02% 10,63% 20,26% 37,10% 4,32% -12,01% 76,14% -29,16% -%
Du Pont-modellen 2,20% 0,84% 11,10% 3,44% 20,79% 24,59% 7,22% 6,23% 11,08% 3,45%
Vinstmarginal 3,00% 0,60% 8,38% 2,67% 4,40% 6,20% 1,03% 1,00% 3,24% 0,69%
Bruttovinstmarginal 26,57% 17,38% 28,67% 18,81% 23,02% 28,76% 26,62% 25,52% 31,88% 22,33%
Rörelsekapital/omsättning 37,60% 19,20% 14,36% 10,24% 5,26% 4,80% 0,98% 3,01% 9,11% -0,69%
Soliditet 64,44% 62,87% 67,23% 65,31% 25,68% 26,45% 22,08% 18,48% 19,05% 15,23%
Kassalikviditet 315,73% 285,88% 127,88% 163,20% 131,46% 120,50% 44,02% 69,54% 93,01% 50,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...