Visa allt om Aktiebolaget C J Björnberg
Visa allt om Aktiebolaget C J Björnberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 207 69 222 119 969 51 903 57 437 88 346 62 946 56 532 77 216 111 173
Övrig omsättning 1 902 81 525 2 728 947 345 239 130 269 158
Rörelseresultat (EBIT) 9 066 10 269 20 465 6 450 4 404 11 592 5 272 2 439 1 567 4 876
Resultat efter finansnetto 9 039 10 266 20 538 6 432 4 410 11 576 5 290 2 657 1 724 4 902
Årets resultat 141 83 15 904 4 703 3 218 8 497 3 864 1 857 1 186 3 559
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 163 101 123 308 596 341 672 733 513
Omsättningstillgångar 36 057 29 954 19 152 28 129 16 998 20 769 21 143 24 571 25 864 31 830
Tillgångar 36 192 30 117 19 253 28 252 17 306 21 365 21 484 25 243 26 597 32 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 660 2 536 2 411 2 404 2 403 2 414 2 428 9 481 6 221 6 403
Obeskattade reserver 0 8 19 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 295 1 264 1 253 6 38 19 215 259 333 427
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 237 26 309 15 570 25 842 14 866 18 932 18 841 15 503 20 044 25 514
Skulder och eget kapital 36 192 30 117 19 253 28 252 17 306 21 365 21 484 25 243 26 597 32 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 755 600 600 700 856 1 355 1 308 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 111 15 150 16 049 13 927 13 159 12 802 12 445 14 208 15 955 15 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 035 5 543 6 106 5 517 5 248 5 123 5 168 5 882 6 809 6 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 060 6 960 0 0
Omsättning 110 109 69 303 120 494 54 631 58 384 88 691 63 185 56 662 77 485 111 331
Nyckeltal
Antal anställda 64 38 41 34 35 35 37 42 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 691 1 822 2 926 1 527 1 641 2 524 1 701 1 346 1 679 2 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 551 577 605 566 549 515 529 546 543
Rörelseresultat, EBITDA 9 126 10 358 20 531 6 550 4 515 11 847 5 509 2 811 2 048 5 222
Nettoomsättningförändring 56,32% -42,30% 131,14% -9,63% -34,99% 40,35% 11,35% -26,79% -30,54% -%
Du Pont-modellen 25,12% 34,14% 106,68% 22,95% 25,64% 54,31% 24,74% 10,83% 6,63% 15,18%
Vinstmarginal 8,40% 14,85% 17,12% 12,49% 7,73% 13,13% 8,44% 4,84% 2,28% 4,42%
Bruttovinstmarginal 50,18% 53,88% 53,21% 28,35% 49,39% 65,46% 36,68% 38,46% 41,53% 46,60%
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 5,27% 2,99% 4,41% 3,71% 2,08% 3,66% 16,04% 7,54% 5,68%
Soliditet 12,88% 8,44% 12,60% 8,51% 13,89% 11,30% 11,30% 37,56% 23,39% 19,80%
Kassalikviditet 115,43% 113,85% 123,01% 108,85% 111,87% 109,49% 111,93% 157,70% 128,34% 124,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...