Visa allt om Falu Sportdepot Aktiebolag
Visa allt om Falu Sportdepot Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 210 618 490 630 1 259 1 379 540 15 556 25 961 30 056
Övrig omsättning - 83 - - - - - 4 335 4 29
Rörelseresultat (EBIT) -89 163 -416 -241 171 325 -308 2 134 219 2 057
Resultat efter finansnetto -89 165 -1 165 163 -110 337 -261 2 762 78 1 955
Årets resultat 26 451 -773 525 -215 420 219 2 446 159 1 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 516 5 516 5 516 274 278 279 281 283 1 547 1 895
Omsättningstillgångar 724 864 895 7 289 7 338 7 798 8 617 11 067 10 513 10 034
Tillgångar 6 240 6 380 6 411 7 563 7 616 8 077 8 898 11 350 12 060 11 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 783 5 757 5 305 6 078 5 553 5 768 5 348 5 129 2 683 2 525
Obeskattade reserver 364 486 903 1 296 1 742 1 683 1 932 2 508 3 038 3 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 137 203 189 321 626 1 618 3 712 6 338 6 200
Skulder och eget kapital 6 240 6 380 6 411 7 563 7 616 8 077 8 898 11 350 12 060 11 928
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 518 465 380 967 676 785
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 153 330 557 589 161 197 102 1 871 3 216 2 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 78 51 227 199 288 278 306 3 950 1 541 1 422
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 210 701 490 630 1 259 1 379 540 19 891 25 965 30 085
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 210 309 245 315 630 690 270 1 037 1 731 2 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 240 404 408 511 494 394 452 362 363
Rörelseresultat, EBITDA -89 163 -415 -239 173 327 -306 2 474 844 2 719
Nettoomsättningförändring -66,02% 26,12% -22,22% -49,96% -8,70% 155,37% -96,53% -40,08% -13,62% -%
Du Pont-modellen -1,43% 2,59% -6,38% 2,17% 2,63% 4,20% -2,92% 24,72% 1,86% 17,25%
Vinstmarginal -42,38% 26,70% -83,47% 26,03% 15,89% 24,58% -48,15% 18,04% 0,86% 6,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,11% 43,02% 41,52%
Rörelsekapital/omsättning 300,00% 117,64% 141,22% 1 126,98% 557,35% 520,09% 1 296,11% 47,28% 16,08% 12,76%
Soliditet 97,23% 96,18% 93,73% 92,99% 89,77% 86,77% 76,11% 61,10% 40,38% 40,51%
Kassalikviditet 770,21% 630,66% 440,89% 3 856,61% 2 285,98% 1 245,69% 532,57% 298,14% 30,83% 41,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...