Visa allt om Lindab Treasury Aktiebolag
Visa allt om Lindab Treasury Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 876
Övrig omsättning - 23 15 - - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -22 8 15 -15 -15 0 0 0 -117 -4 501
Resultat efter finansnetto 4 432 6 480 11 978 12 276 12 727 0 0 0 19 -4 453
Årets resultat 2 565 3 738 6 965 6 790 7 035 0 0 0 -50 -3 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 232 285 776 280 639 271 854 263 742 251 000 6 275 6 275 6 153 4 548
Omsättningstillgångar 1 176 676 427 0 0 0 0 0 133 3 032
Tillgångar 291 408 286 452 281 066 271 854 263 742 251 000 6 275 6 275 6 286 7 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 278 093 275 528 271 790 264 825 258 035 251 000 6 275 6 275 6 275 6 338
Obeskattade reserver 12 035 10 911 9 261 6 247 3 181 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 280 13 15 782 2 526 0 0 0 11 1 092
Skulder och eget kapital 291 408 286 452 281 066 271 854 263 742 251 000 6 275 6 275 6 286 7 580
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 088
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 096
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 159 1 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 23 15 0 0 0 0 0 0 5 891
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 959
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 630
Rörelseresultat, EBITDA -22 8 15 -15 -15 0 0 0 -73 -4 456
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -58,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -75,34%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 17,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 33,02%
Soliditet 98,65% 99,16% 99,27% 99,11% 98,73% 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 83,61%
Kassalikviditet 91,88% 5 200,00% 2 846,67% 0,00% 0,00% -% -% -% 1 209,09% 277,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...