Visa allt om Optiker Jahnke Aktiebolag
Visa allt om Optiker Jahnke Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 589 5 799 5 925 5 142 4 852 4 847 6 258 5 398 6 170 6 162
Övrig omsättning 502 398 1 748 332 319 203 410 283 - -
Rörelseresultat (EBIT) 156 -689 123 -1 575 -1 963 -1 442 -711 -1 087 -700 -1 104
Resultat efter finansnetto 152 -715 341 -1 604 -2 119 -1 444 -788 -1 203 -658 -1 096
Årets resultat 1 318 826 1 943 -98 -619 -55 552 30 329 193
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 481 439 616 794 557 558 677 785 824
Omsättningstillgångar 4 514 2 770 4 229 2 317 2 509 2 762 3 103 2 913 3 101 3 257
Tillgångar 4 914 3 250 4 668 2 933 3 304 3 319 3 661 3 590 3 886 4 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 715 1 897 3 271 1 328 1 426 2 172 2 348 1 896 1 966 1 837
Obeskattade reserver 500 0 0 0 0 0 153 462 640 582
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 699 1 353 1 397 1 605 1 877 1 147 1 159 1 233 1 280 1 662
Skulder och eget kapital 4 914 3 250 4 668 2 933 3 304 3 319 3 661 3 590 3 886 4 081
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 240 200 71 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 356 1 894 2 267 2 298 1 950 2 045 2 052 1 710 1 813 1 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 081 887 869 830 715 725 927 893 876 1 037
Utdelning till aktieägare 1 900 500 1 200 0 0 127 120 100 100 200
Omsättning 8 091 6 197 7 673 5 474 5 171 5 050 6 668 5 681 6 170 6 162
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 828 741 643 607 606 782 675 686 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 406 398 397 338 349 408 353 305 333
Rörelseresultat, EBITDA 323 -531 331 -1 373 -1 766 -1 355 -591 -967 -590 -1 009
Nettoomsättningförändring 30,87% -2,13% 15,23% 5,98% 0,10% -22,55% 15,93% -12,51% 0,13% -%
Du Pont-modellen 3,17% -21,14% 7,33% -53,56% -59,38% -43,45% -19,37% -30,17% -16,91% -26,78%
Vinstmarginal 2,06% -11,85% 5,77% -30,55% -40,44% -29,75% -11,33% -20,06% -10,65% -17,74%
Bruttovinstmarginal 59,18% 52,77% 53,32% 52,68% 47,07% 48,81% 53,40% 51,63% 53,89% 50,54%
Rörelsekapital/omsättning 37,09% 24,44% 47,80% 13,85% 13,03% 33,32% 31,06% 31,12% 29,51% 25,88%
Soliditet 63,19% 58,37% 70,07% 45,28% 43,16% 65,44% 67,22% 62,08% 62,45% 55,28%
Kassalikviditet 191,94% 104,51% 207,87% 69,16% 69,69% 129,38% 132,79% 107,54% 121,80% 106,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...