Visa allt om Garnisfastigheter AB
Visa allt om Garnisfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 378 25 264 22 510 22 756 21 984 21 291 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 172 3 375 862 4 516 3 261 2 337 -92 -129 -9 -7
Resultat efter finansnetto -1 738 535 -1 824 1 498 1 643 808 0 223 0 -1
Årets resultat -2 557 535 -782 822 904 446 0 122 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 400 106 032 94 974 90 995 96 780 102 426 10 10 0 0
Omsättningstillgångar 21 109 19 415 31 347 39 397 35 225 32 198 15 726 15 619 276 274
Tillgångar 121 509 125 447 126 321 130 392 132 005 134 624 15 736 15 629 276 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 757 17 314 16 780 17 562 16 739 15 835 15 389 15 389 267 267
Obeskattade reserver 0 0 0 1 044 668 257 55 55 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 239 94 641 96 146 97 659 100 451 103 785 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 512 13 492 13 395 14 127 14 147 14 748 292 185 9 7
Skulder och eget kapital 121 509 125 447 126 321 130 392 132 005 134 624 15 736 15 629 276 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 378 25 264 22 510 22 756 21 984 21 291 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 403 6 996 3 856 4 516 6 201 5 223 -92 -129 -9 -7
Nettoomsättningförändring -7,47% 12,23% -1,08% 3,51% 3,25% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,97% 2,75% 0,91% 3,81% 2,84% 1,82% -% -% -% -%
Vinstmarginal 5,03% 13,66% 5,13% 21,81% 17,04% 11,53% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,50% 23,44% 79,75% 111,05% 95,88% 81,96% -% -% -% -%
Soliditet 12,14% 13,80% 13,28% 14,06% 13,05% 11,90% 98,05% 98,72% 96,74% 97,45%
Kassalikviditet 156,22% 143,90% 234,02% 278,88% 248,99% 218,32% 5 385,62% 8 442,70% 3 066,67% 3 914,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...