Visa allt om Svanbergs Konfektions Aktiebolag
Visa allt om Svanbergs Konfektions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 250 250 250 250 200 484 0 151 201 167
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 232 230 233 191 474 -9 140 190 158
Resultat efter finansnetto 225 204 205 191 190 474 -11 127 191 159
Årets resultat 176 159 160 140 140 352 -11 90 148 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 405 827 1 066 909 1 017 818 458 556 511 290
Tillgångar 405 827 1 066 909 1 017 818 458 556 511 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 281 302 392 452 462 110 210 360 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 447 666 418 430 310 340 242 32 19
Kortfristiga skulder 78 100 97 99 136 47 8 103 120 46
Skulder och eget kapital 405 827 1 066 909 1 017 818 458 556 511 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 175 160 180 250 200 150 0 90 239 13
Omsättning 250 250 250 250 200 484 0 151 201 167
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 232 232 230 233 191 474 -9 140 190 158
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% -58,68% -% -100,00% -24,88% 20,36% -%
Du Pont-modellen 57,28% 28,17% 21,58% 25,63% 18,78% 57,95% -% 25,36% 37,38% 54,48%
Vinstmarginal 92,80% 93,20% 92,00% 93,20% 95,50% 97,93% -% 93,38% 95,02% 94,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,80% 290,80% 387,60% 324,00% 440,50% 159,30% -% 300,00% 194,53% 146,11%
Soliditet 73,33% 33,98% 28,33% 43,12% 44,44% 56,48% 24,02% 37,77% 70,45% 77,59%
Kassalikviditet 519,23% 827,00% 1 098,97% 918,18% 747,79% 1 740,43% 5 725,00% 539,81% 425,83% 630,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...