Visa allt om Senäte Service Aktiebolag
Visa allt om Senäte Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 138 236 240 233 227 235 226 221 217
Övrig omsättning - 363 - - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -20 -606 74 73 66 50 78 53 41 -75
Resultat efter finansnetto 261 24 387 1 078 1 001 923 869 768 558 753 629
Årets resultat 208 18 728 846 560 681 649 575 413 667 629
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 177 1 189 1 212 1 234 2 767 1 790 2 813 1 336
Omsättningstillgångar 1 683 27 190 2 318 2 376 1 962 1 820 1 821 1 455 1 362 2 284
Tillgångar 1 683 27 190 3 496 3 565 3 173 3 054 4 588 3 245 4 175 3 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 628 21 420 2 693 2 347 2 187 1 506 856 1 032 1 618 1 551
Obeskattade reserver 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 367 433 0 211 1 972 2 024 1 790 1 819
Kortfristiga skulder 55 5 769 186 536 987 1 337 1 759 189 766 250
Skulder och eget kapital 1 683 27 190 3 496 3 565 3 173 3 054 4 588 3 245 4 175 3 620
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 1 400 20 000 0 500 400 0 0 750 1 000 600
Omsättning 2 501 236 240 233 227 235 226 221 224
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 405 86 95 88 72 101 76 64 -52
Nettoomsättningförändring -98,55% -41,53% -1,67% 3,00% 2,64% -3,40% 3,98% 2,26% 1,84% -%
Du Pont-modellen 15,63% 89,73% 31,64% 28,70% 30,13% 30,42% 17,89% 20,59% 20,65% 20,66%
Vinstmarginal 13 150,00% 17 678,99% 468,64% 426,25% 410,30% 409,25% 349,36% 295,58% 390,05% 344,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81 400,00% 15 522,46% 903,39% 766,67% 418,45% 212,78% 26,38% 560,18% 269,68% 937,33%
Soliditet 96,73% 78,78% 82,61% 71,00% 68,93% 49,31% 18,66% 31,80% 38,75% 42,85%
Kassalikviditet 3 060,00% 471,31% 1 246,24% 443,28% 198,78% 136,13% 103,52% 769,84% 177,81% 913,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...