allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Jens S. Transmissioner AB

ORG.NR: 556043-7005
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 188 787 188 702 186 664  
  Övrig omsättning (TKR) 1 601 1 683 1 288  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 273 8 601 9 951  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 583 15 808 17 991  
  Årets resultat (TKR) 5 366 7 660 15 937  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 14 948 14 217 15 011  
  Omsättningstillgångar (TKR) 75 107 74 639 67 161  
  Tillgångar (TKR) 90 055 88 856 82 172  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 41 447 41 081 33 421  
  Obeskattade reserver (TKR) 889 803 1 094  
  Avsättningar (TKR) 16 799 16 605 15 855  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 30 920 30 367 31 802  
  Skulder och eget kapital (TKR) 90 055 88 856 82 172  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 681 1 448 1 512  
  Varav tantiem till styrelse & VD 212 0 182  
  Löner till övriga anställda 22 313 21 474 20 347  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 11 268 10 483 9 654  
  Utdelning till aktieägare 10 000 5 000 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 55 54 54  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 432 3 494 3 457  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 641 619 584  
  Nettoomsättningförändring 0,05 % 1,09 % 3,84 %  
  Vinstmarginal 8,05 % 8,88 % 9,99 %  
  Bruttovinstmarginal 29,61 % 28,22 % 28,56 %  
  Soliditet 46,79 % 46,94 % 41,71 %  
  Kassalikviditet 134,40 % 147,37 % 119,73 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2010   2006   2005   2004   2003   2002  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR)  
  Övrig omsättning (TKR)  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR)  
  Resultat efter finansnetto (TKR)  
  Årets resultat (TKR)  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR  
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)  
  Anläggningstillgångar (TKR)  
  Omsättningstillgångar (TKR)  
  Tillgångar (TKR)  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR)  
  Minoritetsintressen (TKR)  
  Avsättningar (TKR)  
  Långfristiga skulder (TKR)  
  Kortfristiga skulder (TKR)  
  Skulder och eget kapital (TKR)  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD  
  Varav tantiem till styrelse & VD  
  Löner till övriga anställda  
  Varav resultatlön till övriga anställda  
  Sociala kostnader  
  Utdelning till aktieägare  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)  
  Personalkostnader per anställd (TKR)  
  Nettoomsättningförändring  
  Vinstmarginal  
  Bruttovinstmarginal  
  Soliditet  
  Kassalikviditet  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X