Visa allt om Jens S. Transmissioner AB
Visa allt om Jens S. Transmissioner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 188 787 188 702 186 664 179 760 189 694 162 385 140 907 173 669 154 353 131 747
Övrig omsättning 1 601 1 683 1 288 1 391 1 506 1 519 1 575 1 190 1 010 702
Rörelseresultat (EBIT) 9 273 8 601 9 951 7 634 12 123 9 902 3 154 9 685 11 364 7 478
Resultat efter finansnetto 14 583 15 808 17 991 15 796 21 212 14 582 7 173 14 244 19 124 6 964
Årets resultat 5 366 7 660 15 937 13 546 17 940 13 365 7 560 13 107 16 314 6 544
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 948 14 217 15 011 14 901 13 814 13 966 13 903 15 391 13 838 13 780
Omsättningstillgångar 75 107 74 639 67 161 65 982 78 998 65 390 61 484 60 947 63 121 48 161
Tillgångar 90 055 88 856 82 172 80 883 92 812 79 356 75 387 76 338 76 959 61 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 447 41 081 33 421 34 894 44 334 35 112 36 039 31 943 26 958 19 355
Obeskattade reserver 889 803 1 094 1 178 942 829 2 605 4 192 6 393 6 971
Avsättningar (tkr) 16 799 16 605 15 855 15 671 15 257 13 728 13 134 12 625 11 916 11 333
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 920 30 367 31 802 29 140 32 279 29 686 23 609 27 578 31 692 24 282
Skulder och eget kapital 90 055 88 856 82 172 80 883 92 812 79 356 75 387 76 338 76 959 61 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 681 1 448 1 512 1 367 1 657 1 586 1 257 1 224 1 472 1 308
Varav tantiem till styrelse & VD 212 0 182 - 400 300 0 - 300 177
Löner till övriga anställda 22 313 21 474 20 347 20 235 19 656 17 641 17 640 18 128 16 339 14 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 11 268 10 483 9 654 11 083 10 753 8 915 8 710 8 736 8 277 7 206
Utdelning till aktieägare 10 000 5 000 0 10 000 15 800 0 6 000 0 0 0
Omsättning 190 388 190 385 187 952 181 151 191 200 163 904 142 482 174 859 155 363 132 449
Nyckeltal
Antal anställda 55 54 54 52 54 47 49 57 55 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 432 3 494 3 457 3 457 3 513 3 455 2 876 3 047 2 806 2 745
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 619 584 629 594 599 563 493 474 484
Rörelseresultat, EBITDA 10 678 10 215 11 338 8 922 13 495 11 248 4 746 11 625 12 916 8 601
Nettoomsättningförändring 0,05% 1,09% 3,84% -5,24% 16,82% 15,24% -18,86% 12,51% 17,16% -%
Du Pont-modellen 16,88% 18,85% 22,69% 20,34% 23,58% 19,24% 10,21% 19,66% 25,55% 12,20%
Vinstmarginal 8,05% 8,88% 9,99% 9,15% 11,54% 9,40% 5,46% 8,64% 12,74% 5,73%
Bruttovinstmarginal 29,61% 28,22% 28,56% 31,94% 31,16% 31,16% 29,31% 28,91% 32,10% 31,94%
Rörelsekapital/omsättning 23,41% 23,46% 18,94% 20,50% 24,63% 21,99% 26,88% 19,21% 20,36% 18,12%
Soliditet 46,79% 46,94% 41,71% 44,21% 48,52% 45,02% 50,35% 45,80% 41,01% 39,35%
Kassalikviditet 134,40% 147,37% 119,73% 118,97% 147,55% 127,62% 137,77% 94,23% 106,94% 104,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...