Visa allt om Revisionscenter i Höllviken AB
Visa allt om Revisionscenter i Höllviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 538 638 689 768 707 734 848 874 907 1 015
Övrig omsättning - - 116 140 - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 248 147 206 308 70 160 222 178 237 274
Resultat efter finansnetto 232 123 184 294 59 143 194 170 230 265
Årets resultat 237 126 152 206 54 77 114 95 123 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 205 271 7 53 158 223 328 232 318
Omsättningstillgångar 1 563 1 427 1 445 1 518 1 467 1 243 1 148 891 772 722
Tillgångar 1 702 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 369 393 421 265 280 304 280 285 277
Obeskattade reserver 186 257 297 309 281 297 262 224 185 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 031 1 006 1 026 795 974 824 806 716 535 635
Skulder och eget kapital 1 702 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 132 108 108 105 121 115 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 219 266 150 144 144 142 162 174 179
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 98 124 116 120 104 107 141 157 193
Utdelning till aktieägare 220 120 150 180 50 70 100 90 100 115
Omsättning 538 638 805 908 707 734 848 874 907 1 025
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 538 319 345 384 354 367 424 437 454 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 151 166 207 203 187 180 181 217 230 259
Rörelseresultat, EBITDA 314 213 272 354 176 225 327 308 323 380
Nettoomsättningförändring -15,67% -7,40% -10,29% 8,63% -3,68% -13,44% -2,97% -3,64% -10,64% -%
Du Pont-modellen 14,57% 9,13% 12,70% 20,85% 5,79% 12,55% 16,34% 15,66% 25,00% 26,73%
Vinstmarginal 46,10% 23,35% 31,64% 41,41% 12,45% 23,98% 26,42% 21,85% 27,67% 27,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,88% 65,99% 60,81% 94,14% 69,73% 57,08% 40,33% 20,02% 26,13% 8,57%
Soliditet 37,08% 34,89% 36,40% 43,41% 31,06% 35,58% 36,26% 36,48% 41,65% 35,50%
Kassalikviditet 151,60% 141,85% 140,84% 190,94% 150,62% 150,85% 142,43% 124,44% 144,30% 113,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...