Visa allt om Revisionscenter i Höllviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 638 689 768 707 734 848 874 907 1 015 1 062
Övrig omsättning - 116 140 - - - - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 206 308 70 160 222 178 237 274 152
Resultat efter finansnetto 123 184 294 59 143 194 170 230 265 145
Årets resultat 126 152 206 54 77 114 95 123 129 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 271 7 53 158 223 328 232 318 45
Omsättningstillgångar 1 427 1 445 1 518 1 467 1 243 1 148 891 772 722 661
Tillgångar 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 393 421 265 280 304 280 285 277 208
Obeskattade reserver 257 297 309 281 297 262 224 185 128 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 006 1 026 795 974 824 806 716 535 635 455
Skulder och eget kapital 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 132 108 108 105 121 115 132 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 219 266 150 144 144 142 162 174 179 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 98 124 116 120 104 107 141 157 193 239
Utdelning till aktieägare 120 150 180 50 70 100 90 100 115 60
Omsättning 638 805 908 707 734 848 874 907 1 025 1 062
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 319 345 384 354 367 424 437 454 508 531
Personalkostnader per anställd (tkr) 166 207 203 187 180 181 217 230 259 373
Rörelseresultat, EBITDA 213 272 354 176 225 327 308 323 380 165
Nettoomsättningförändring -7,40% -10,29% 8,63% -3,68% -13,44% -2,97% -3,64% -10,64% -4,43% -%
Du Pont-modellen 9,13% 12,70% 20,85% 5,79% 12,55% 16,34% 15,66% 25,00% 26,73% 21,50%
Vinstmarginal 23,35% 31,64% 41,41% 12,45% 23,98% 26,42% 21,85% 27,67% 27,39% 14,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,99% 60,81% 94,14% 69,73% 57,08% 40,33% 20,02% 26,13% 8,57% 19,40%
Soliditet 34,89% 36,40% 43,41% 31,06% 35,58% 36,26% 36,48% 41,65% 35,50% 33,80%
Kassalikviditet 141,85% 140,84% 190,94% 150,62% 150,85% 142,43% 124,44% 144,30% 113,70% 145,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...