Visa allt om Gambro Aktiebolag
Visa allt om Gambro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 0 20 000 32 000 65 000 61 000 42 000 40 000 53 000 190 000 51 000
Övrig omsättning - 1 000 2 000 173 000 6 897 000 2 000 - - 4 000 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 000 -44 000 -174 000 30 000 6 790 000 -104 000 -98 000 -95 000 -351 000 -142 000
Resultat efter finansnetto 68 000 -996 000 32 000 -29 000 6 182 000 -707 000 -1 481 000 -3 884 000 26 946 000 1 093 000
Årets resultat -109 000 -493 000 608 000 -36 000 6 182 000 -707 000 -1 462 000 -3 883 000 26 894 000 1 364 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 678 000 15 878 000 18 642 000 17 421 000 18 977 000 20 944 000 21 570 000 20 357 000 9 757 000 16 560 000
Omsättningstillgångar 1 544 000 2 674 000 2 182 000 4 077 000 5 714 000 10 993 000 10 674 000 13 076 000 33 914 000 14 311 000
Tillgångar 17 222 000 18 552 000 20 824 000 21 498 000 24 691 000 31 937 000 32 244 000 33 433 000 43 671 000 30 871 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 188 000 14 296 000 17 577 000 12 560 000 11 833 000 4 655 000 4 738 000 6 200 000 38 490 000 17 253 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 000
Avsättningar (tkr) 0 387 000 410 000 390 000 401 000 395 000 379 000 389 000 203 000 208 000
Långfristiga skulder 0 0 0 6 307 000 7 430 000 21 747 000 22 772 000 18 182 000 1 487 000 641 000
Kortfristiga skulder 3 034 000 3 869 000 2 837 000 2 241 000 5 027 000 5 140 000 4 355 000 8 662 000 3 491 000 12 282 000
Skulder och eget kapital 17 222 000 18 552 000 20 824 000 21 498 000 24 691 000 31 937 000 32 244 000 33 433 000 43 671 000 30 871 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 19 000 - 500 4 000 4 000 2 000 0 28 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 13 000 - - - - - 0 3 000
Löner till övriga anställda 0 19 000 60 000 - 33 000 51 000 54 000 46 000 57 000 40 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 76 000 20 000 36 000 42 000 35 000 10 000 15 000 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 569 500 0 0 0 0
Omsättning 0 21 000 34 000 238 000 6 958 000 44 000 40 000 53 000 194 000 51 000
Nyckeltal
Antal anställda 0 22 40 34 29 36 45 50 28 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 909 800 1 912 2 103 1 167 889 1 060 6 786 879
Personalkostnader per anställd (tkr) - 864 3 875 588 2 397 2 694 2 067 1 160 2 571 1 172
Rörelseresultat, EBITDA -5 000 -44 000 -174 000 30 000 6 791 000 -103 000 -97 000 -94 000 -350 000 -141 000
Nettoomsättningförändring -100,00% -37,50% -50,77% 6,56% 45,24% 5,00% -24,53% -72,11% 272,55% -%
Du Pont-modellen -% -4,76% 2,70% 2,50% 30,68% 5,14% 3,10% -2,53% 63,79% 5,28%
Vinstmarginal -% -4 420,00% 1 756,25% 827,69% 12 416,39% 3 904,76% 2 500,00% -1 594,34% 14 662,63% 3 198,04%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -5 975,00% -2 046,88% 2 824,62% 1 126,23% 13 935,71% 15 797,50% 8 328,30% 16 012,11% 3 978,43%
Soliditet 82,38% 77,06% 84,41% 58,42% 47,92% 14,58% 14,69% 18,54% 88,14% 57,02%
Kassalikviditet 50,89% 69,11% 76,91% 181,93% 113,67% 213,87% 245,10% 150,96% 971,47% 116,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...