Visa allt om Aktiebolaget Tegnaby Torvindustri
Visa allt om Aktiebolaget Tegnaby Torvindustri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 50 - - 464
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 -4 -29 -11 -30 43 -15 -11 346
Resultat efter finansnetto -3 -4 -4 -29 -7 -26 44 -11 -1 357
Årets resultat -3 -4 -4 -29 -7 -26 44 -11 -1 357
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 194 194 197 197 134 166 180 233 332 501
Tillgångar 194 194 197 197 134 166 180 233 332 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 130 134 138 167 143 170 221 306 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 62 62 59 -33 22 11 12 25 143
Skulder och eget kapital 194 194 197 197 134 166 180 233 332 501
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 50 0 0 464
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 -4 -29 -11 -30 43 -15 -11 346
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 65,98% 67,01% 68,02% 70,05% 124,63% 86,14% 94,44% 94,85% 92,17% 71,26%
Kassalikviditet 298,46% 312,90% 317,74% 333,90% -% 754,55% 1 636,36% 1 941,67% 1 328,00% 350,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...