Visa allt om Aktiebolaget Tegnaby Torvindustri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 50 - - 464 5
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -29 -11 -30 43 -15 -11 346 -211
Resultat efter finansnetto -4 -4 -29 -7 -26 44 -11 -1 357 -212
Årets resultat -4 -4 -29 -7 -26 44 -11 -1 357 -212
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436
Omsättningstillgångar 194 197 197 134 166 180 233 332 501 10
Tillgångar 194 197 197 134 166 180 233 332 501 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 134 138 167 143 170 221 306 357 0
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 62 59 -33 22 11 12 25 143 446
Skulder och eget kapital 194 197 197 134 166 180 233 332 501 446
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 50 0 0 464 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -29 -11 -30 43 -15 -11 346 -201
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,01% 68,02% 70,05% 124,63% 86,14% 94,44% 94,85% 92,17% 71,26% 0,00%
Kassalikviditet 312,90% 317,74% 333,90% -% 754,55% 1 636,36% 1 941,67% 1 328,00% 350,35% 2,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...