Visa allt om Tele2 Russia Two AB
Visa allt om Tele2 Russia Two AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -2 -3 -3 -2 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 18 026 2 292 147 1 118 55 -304 -61 0
Årets resultat 0 0 18 024 2 294 108 1 079 41 -224 -44 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 514 5 120 12 454 13 010 13 025 12 946 5 170
Omsättningstillgångar 5 024 5 024 23 129 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 5 024 5 024 23 129 7 514 5 120 12 454 13 010 13 025 12 946 5 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 024 5 024 23 024 7 402 5 108 12 454 11 375 11 334 11 558 5 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 635 1 691 1 388 0
Kortfristiga skulder 0 0 105 112 12 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 5 024 5 024 23 129 7 514 5 120 12 454 13 010 13 025 12 946 5 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 18 000 2 402 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -2 -3 -3 -2 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,55% 98,51% 99,77% 100,00% 87,43% 87,02% 89,28% 100,00%
Kassalikviditet -% -% 22 027,62% 0,00% 0,00% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...