Visa allt om Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för svenska mattor och vävnader Aktiebolag
Visa allt om Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för svenska mattor och vävnader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 880 8 166 5 328 4 182 4 441 5 690 6 572 4 936 6 299 6 530
Övrig omsättning 39 65 90 25 942 35 262 69 32 506
Rörelseresultat (EBIT) 1 097 291 -672 -1 698 -584 115 309 -437 -366 557
Resultat efter finansnetto 1 136 -371 -1 052 -2 002 -1 464 -491 -365 -1 168 -982 6
Årets resultat -645 -371 -1 052 -2 002 -1 464 159 -6 -1 168 -736 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 503 22 342 19 511 13 685 13 932 16 723 17 086 17 042 16 738 16 545
Omsättningstillgångar 8 324 8 282 8 552 10 734 13 113 9 791 9 637 8 692 8 913 9 671
Tillgångar 33 827 30 624 28 063 24 419 27 045 26 514 26 723 25 734 25 651 26 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 579 9 224 9 595 10 647 12 649 14 112 13 953 13 959 15 128 15 026
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 018 6 478 5 330 2 300 4 300 6 870 5 820 8 970 8 170 8 370
Kortfristiga skulder 13 231 14 923 13 139 11 472 10 096 5 531 6 949 2 804 2 353 2 820
Skulder och eget kapital 33 827 30 624 28 063 24 419 27 045 26 514 26 723 25 734 25 651 26 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 428 419 366 360 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 3 135 3 038 2 879 2 711 2 519 2 463 2 501 2 562 2 888 2 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 1 063 946 977 930 874 987 1 010 900 1 141 878
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 919 8 231 5 418 4 207 5 383 5 725 6 834 5 005 6 331 7 036
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 11 12 12 15 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 988 817 533 418 404 474 548 329 485 466
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 404 389 366 305 321 330 259 341 271
Rörelseresultat, EBITDA 1 147 339 -624 -1 445 -232 483 678 -137 -105 847
Nettoomsättningförändring 20,99% 53,27% 27,40% -5,83% -21,95% -13,42% 33,14% -21,64% -3,54% -%
Du Pont-modellen 5,11% 0,95% -2,39% -6,95% -2,16% 0,43% 1,16% -1,70% -1,34% 2,12%
Vinstmarginal 17,48% 3,56% -12,61% -40,60% -13,13% 2,02% 4,70% -8,85% -5,45% 8,53%
Bruttovinstmarginal 78,51% 92,24% 92,83% 94,60% 85,79% 91,86% 91,56% 90,78% 90,33% 91,90%
Rörelsekapital/omsättning -49,67% -81,33% -86,09% -17,65% 67,94% 74,87% 40,90% 119,29% 104,14% 104,92%
Soliditet 25,36% 30,12% 34,19% 43,60% 46,77% 53,22% 52,21% 54,24% 58,98% 57,32%
Kassalikviditet 8,94% 5,48% 5,62% 32,32% 64,94% 57,33% 53,66% 96,40% 146,20% 146,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...