Visa allt om Olssons Charkuteriaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 399 14 013 14 623 14 936 16 368 16 273 15 379 11 766 12 012 13 304
Övrig omsättning - - 19 - - 28 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -460 -290 -321 -40 -362 181 -225 173 -84 -91
Resultat efter finansnetto -427 -220 -265 36 -347 195 -157 227 1 870 -48
Årets resultat -427 -220 -265 45 -174 91 -6 154 1 930 30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 446 1 519 1 807 2 023 2 438 2 603 2 008 2 177 2 507 1 918
Omsättningstillgångar 1 643 2 489 2 411 2 655 2 361 2 182 2 620 2 750 1 831 709
Tillgångar 3 089 4 008 4 218 4 678 4 798 4 785 4 629 4 926 4 338 2 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 895 3 322 3 542 3 807 3 763 3 937 3 846 3 851 3 698 1 768
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 173 118 269 257 317
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 686 676 871 1 036 676 665 805 385 543
Skulder och eget kapital 3 089 4 008 4 218 4 678 4 798 4 785 4 629 4 926 4 338 2 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 70 60 12 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 65 0 20 40 40 40 54 200 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 14 0 4 9 9 9 11 44 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 399 14 013 14 642 14 936 16 368 16 301 15 379 11 766 12 012 13 304
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 14 013 14 623 14 936 16 368 16 273 7 690 5 883 6 006 6 652
Personalkostnader per anställd (tkr) - 79 1 29 47 53 79 63 131 153
Rörelseresultat, EBITDA -398 -226 -286 21 -296 248 -152 238 -26 26
Nettoomsättningförändring -82,88% -4,17% -2,10% -8,75% 0,58% 5,81% 30,71% -2,05% -9,71% -%
Du Pont-modellen -13,82% -5,49% -6,28% 0,79% -7,11% 4,22% -3,20% 4,81% 43,43% -1,45%
Vinstmarginal -17,80% -1,57% -1,81% 0,25% -2,08% 1,24% -0,96% 2,01% 15,68% -0,29%
Bruttovinstmarginal 28,72% 5,59% 4,90% 5,10% 4,96% 5,72% 6,07% 9,60% 8,35% 8,03%
Rörelsekapital/omsättning 60,40% 12,87% 11,86% 11,94% 8,10% 9,25% 12,71% 16,53% 12,04% 1,25%
Soliditet 93,72% 82,88% 83,97% 81,38% 78,43% 84,94% 84,92% 82,11% 89,51% 75,99%
Kassalikviditet 831,44% 318,80% 320,56% 268,66% 201,54% 297,63% 353,38% 305,22% 415,84% 82,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...