Visa allt om A. Nicklasson Aktiebolag
Visa allt om A. Nicklasson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 976 3 708 7 041 8 245 8 493 8 387 7 897 7 482
Övrig omsättning - - 79 713 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -140 -139 -929 2 026 2 168 3 895 4 898 5 080 4 875 4 878
Resultat efter finansnetto 1 126 2 163 7 847 34 238 1 467 3 382 4 231 4 451 4 603 4 793
Årets resultat 0 -56 6 831 31 739 -8 -8 4 -69 155 2 666
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 721 46 580 43 759 39 605 43 420 42 383 40 463 40 563 38 401 13 009
Omsättningstillgångar 320 486 3 699 1 252 2 633 3 451 5 073 5 571 8 059 4 066
Tillgångar 4 040 47 067 47 457 40 858 46 053 45 834 45 536 46 134 46 460 17 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 993 46 992 47 048 40 217 8 478 8 485 8 493 8 490 8 793 8 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 15 67 70 73 78 113 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 34 300 34 300 34 300 34 300 34 300 5 017
Kortfristiga skulder 48 74 409 626 3 208 2 978 2 670 3 267 3 255 1 781
Skulder och eget kapital 4 040 47 067 47 457 40 858 46 053 45 834 45 536 46 134 46 460 17 076
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0
Omsättning 0 4 1 055 4 421 7 041 8 245 8 493 8 387 7 897 7 482
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -140 -139 -761 2 349 2 895 4 543 5 520 5 805 5 601 5 643
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,59% -73,68% -47,34% -14,60% -2,92% 1,26% 6,20% 5,55% -%
Du Pont-modellen -% 4,60% 16,55% 88,12% 8,11% 12,08% 14,09% 14,61% 12,74% 28,72%
Vinstmarginal -% 54 100,00% 804,82% 970,98% 53,03% 67,13% 75,56% 80,39% 74,95% 65,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -68,44% 61,89% 47,46% 57,94% 68,72% 71,81% 74,50% 71,41%
Rörelsekapital/omsättning -% 10 300,00% 337,09% 16,88% -8,17% 5,74% 28,29% 27,47% 60,83% 30,54%
Soliditet 98,84% 99,84% 99,14% 98,43% 18,41% 18,51% 18,65% 18,40% 18,93% 57,50%
Kassalikviditet 666,67% 656,76% 904,40% 200,00% 82,08% 115,88% 190,00% 170,52% 247,59% 228,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...