Visa allt om Aktiebolaget Jokkmokkshus
Visa allt om Aktiebolaget Jokkmokkshus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 878 36 935 35 790 34 716 33 506 33 029 32 596 31 153 30 695 29 428
Övrig omsättning 1 986 1 992 1 580 3 875 4 621 4 639 3 946 3 391 3 926 2 500
Rörelseresultat (EBIT) 10 347 7 001 7 427 5 280 4 945 3 213 4 806 4 468 5 663 5 554
Resultat efter finansnetto 7 273 3 590 3 733 1 231 727 -700 -311 -599 277 178
Årets resultat 7 273 3 590 3 733 1 231 727 -700 -311 -599 277 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 456 117 960 117 057 118 431 118 985 121 425 120 678 122 493 125 567 125 627
Omsättningstillgångar 5 115 9 592 8 145 9 952 16 929 13 258 14 753 16 804 15 876 16 090
Tillgångar 120 570 127 553 125 201 128 383 135 914 134 683 135 431 139 297 141 443 141 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 399 12 127 8 537 4 804 3 573 1 222 1 922 2 232 2 830 2 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 860 906 911 1 061 2 345 2 182 2 000 2 061 2 071 1 940
Långfristiga skulder 91 537 93 207 107 743 112 040 119 474 120 668 124 581 126 625 128 598 129 016
Kortfristiga skulder 8 774 21 313 8 011 10 478 10 522 10 611 6 929 8 379 7 943 8 207
Skulder och eget kapital 120 570 127 553 125 201 128 383 135 914 134 683 135 431 139 297 141 443 141 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 237 130 582 731 648 4 021 853 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 501 3 265 2 453 3 478 3 698 4 865 5 422 461 3 351 2 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 046 1 038 936 1 495 1 420 1 457 1 281 1 129 1 484 926
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 864 38 927 37 370 38 591 38 127 37 668 36 542 34 544 34 621 31 928
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 7 10 12 12 13 11 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 209 4 617 5 113 3 472 2 792 2 752 2 507 2 832 2 558 2 943
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 592 678 716 558 623 569 505 520 435
Rörelseresultat, EBITDA 13 242 9 905 10 566 8 642 8 267 6 379 7 872 7 421 8 809 8 694
Nettoomsättningförändring 2,55% 3,20% 3,09% 3,61% 1,44% 1,33% 4,63% 1,49% 4,31% -%
Du Pont-modellen 8,73% 5,65% 6,07% 4,28% 3,82% 2,49% 3,64% 3,74% 4,40% 4,23%
Vinstmarginal 27,78% 19,51% 21,24% 15,83% 15,49% 10,15% 15,12% 16,74% 20,29% 20,38%
Bruttovinstmarginal 48,37% 39,68% 78,00% 77,54% 100,00% 100,00% 100,00% 86,87% 100,00% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning -9,66% -31,73% 0,37% -1,52% 19,12% 8,01% 24,00% 27,04% 25,84% 26,79%
Soliditet 16,09% 9,51% 6,82% 3,74% 2,63% 0,91% 1,42% 1,60% 2,00% 1,80%
Kassalikviditet 56,11% 43,93% 99,18% 93,02% 159,49% 118,84% 209,84% 198,15% 197,80% 193,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...