Visa allt om C.F. Peterson Bil Aktiebolag
Visa allt om C.F. Peterson Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 90 110 1 65 44 48 0 0 1 500
Övrig omsättning - - - - 35 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -88 -58 -43 -90 -22 -50 -105 -141 -224 -86
Resultat efter finansnetto -57 -23 19 994 49 -73 -107 -96 -186 3
Årets resultat -1 -9 150 549 10 -5 -6 -11 -190 -110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 418 433 447 462 403 393 393 335 336
Omsättningstillgångar 1 752 1 805 2 048 1 788 773 827 849 970 1 020 4 700
Tillgångar 2 155 2 223 2 481 2 236 1 235 1 230 1 243 1 363 1 355 5 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 356 365 1 415 866 856 860 867 878 757
Obeskattade reserver 217 274 287 469 221 200 200 320 328 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 713
Kortfristiga skulder 1 582 1 593 1 829 352 148 175 182 177 150 306
Skulder och eget kapital 2 155 2 223 2 481 2 236 1 235 1 230 1 243 1 363 1 355 5 036
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 90 110 1 100 44 48 0 0 1 500
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -73 -43 -28 -75 -7 -50 -105 -141 -224 -76
Nettoomsättningförändring -33,33% -18,18% 10 900,00% -98,46% 47,73% -8,33% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -2,65% -0,85% 0,77% 44,45% 3,97% -6,02% -8,61% -% -% 0,06%
Vinstmarginal -95,00% -21,11% 17,27% 99 400,00% 75,38% -168,18% -222,92% -% -% 0,20%
Bruttovinstmarginal -50,00% 0,00% 13,64% -3 200,00% 0,00% 0,00% -100,00% -% -% -1,13%
Rörelsekapital/omsättning 283,33% 235,56% 199,09% 143 600,00% 961,54% 1 481,82% 1 389,58% -% -% 292,93%
Soliditet 24,33% 25,63% 23,73% 78,74% 83,31% 81,58% 81,05% 80,51% 82,23% 18,75%
Kassalikviditet 102,09% 102,39% 106,62% 483,24% 431,76% 390,29% 387,36% 446,89% 560,67% 1 503,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...