Visa allt om String Design Aktiebolag
Visa allt om String Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 117 3 658 2 713 2 157 1 564 1 462 1 229 830 455 215
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 102 3 646 2 695 2 136 1 534 570 966 784 430 164
Resultat efter finansnetto 6 432 3 641 2 693 2 139 1 516 579 981 815 430 164
Årets resultat 5 309 2 839 2 098 1 577 1 119 427 722 587 309 149
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 050 4 900 3 300 1 900 572 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 213 2 093 1 676 1 384 997 1 522 1 926 1 444 741 376
Tillgångar 15 213 9 143 6 576 4 684 2 897 2 093 1 926 1 444 741 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 705 8 546 5 857 3 909 2 472 1 481 1 184 702 422 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 38 83 16 151
Kortfristiga skulder 1 508 597 720 776 425 613 705 660 303 88
Skulder och eget kapital 15 213 9 143 6 576 4 684 2 897 2 093 1 926 1 444 741 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 646 160 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 159 150 150 150 140 127 130 240 290 0
Omsättning 5 117 3 658 2 713 2 157 1 564 1 462 1 229 830 455 215
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 1 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 462 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 646 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 102 3 646 2 695 2 136 1 534 570 966 784 430 164
Nettoomsättningförändring 39,89% 34,83% 25,78% 37,92% 6,98% 18,96% 48,07% 82,42% 111,63% -%
Du Pont-modellen 42,27% 39,88% 41,03% 45,67% 53,09% 27,71% 51,19% 56,58% 58,03% 43,62%
Vinstmarginal 125,68% 99,67% 99,45% 99,17% 98,34% 39,67% 80,23% 98,43% 94,51% 76,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 267,83% 40,90% 35,24% 28,19% 36,57% 62,18% 99,35% 94,46% 96,26% 133,95%
Soliditet 90,09% 93,47% 89,07% 83,45% 85,33% 70,76% 61,47% 48,61% 56,95% 36,44%
Kassalikviditet 1 008,82% 350,59% 232,78% 178,35% 234,59% 248,29% 273,19% 218,79% 244,55% 427,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...