Visa allt om Aktiebolaget Glasbetong
Visa allt om Aktiebolaget Glasbetong

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 705 6 305 5 413 6 509 7 096 7 371 8 746 7 178 7 227 5 671
Övrig omsättning 10 70 88 111 45 93 181 805 36 53
Rörelseresultat (EBIT) -604 -612 -1 780 -434 -465 -374 81 288 -31 -261
Resultat efter finansnetto -653 -641 5 310 -453 -365 -375 27 154 -519 -289
Årets resultat -653 -641 5 310 -453 -364 -375 13 145 -519 -122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 260 390 1 935 1 818 1 674 1 726 1 624 1 561 918
Omsättningstillgångar 5 412 5 832 5 853 4 167 4 381 5 717 3 549 3 558 2 323 2 148
Tillgångar 5 540 6 092 6 243 6 102 6 199 7 391 5 275 5 181 3 884 3 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 216 3 869 4 510 274 726 1 091 1 631 1 618 1 473 918
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 542 483 3 750 4 109 3 276 1 083 784 599 228
Kortfristiga skulder 1 568 1 681 1 250 2 078 1 364 3 024 2 561 2 780 1 813 1 919
Skulder och eget kapital 5 540 6 092 6 243 6 102 6 199 7 391 5 275 5 181 3 884 3 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 269 267 263 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 749 965 961 959 605 674 702 723 637 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 267 353 333 311 278 287 319 321 342 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 715 6 375 5 501 6 620 7 141 7 464 8 927 7 983 7 263 5 724
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 902 1 576 1 353 1 627 1 774 1 474 2 187 1 795 1 807 1 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 321 319 296 282 232 194 333 339 315 357
Rörelseresultat, EBITDA -586 -594 -1 675 -311 -380 -298 156 341 -24 -254
Nettoomsättningförändring -9,52% 16,48% -16,84% -8,27% -3,73% -15,72% 21,84% -0,68% 27,44% -%
Du Pont-modellen -10,90% -10,05% 88,24% -3,51% -3,21% -3,95% 1,04% 3,40% -3,32% -8,97%
Vinstmarginal -10,59% -9,71% 101,77% -3,29% -2,80% -3,96% 0,63% 2,45% -1,78% -4,85%
Bruttovinstmarginal 41,98% 44,93% 47,42% 40,67% 29,62% 25,34% 29,75% 31,64% 31,48% 28,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,38% 65,84% 85,04% 32,09% 42,52% 36,54% 11,30% 10,84% 7,06% 4,04%
Soliditet 58,05% 63,51% 72,24% 4,49% 11,71% 14,76% 30,92% 31,23% 37,92% 29,95%
Kassalikviditet 260,84% 266,33% 385,52% 116,51% 194,72% 140,48% 89,57% 97,84% 58,74% 70,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...