Visa allt om Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning Aktiebolag
Visa allt om Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 774 4 438 3 981 4 068 2 883 2 539 2 001 1 636 1 578 1 685
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 33 29 333 189 3 -96 -19 -936 -490
Resultat efter finansnetto 17 -1 28 330 187 -1 -102 -26 -945 -499
Årets resultat 2 -13 16 -2 -2 -6 -102 -26 255 -499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 318 401 562 322 190 238 68 115 124
Omsättningstillgångar 1 293 2 006 1 119 997 842 680 788 685 627 329
Tillgångar 1 484 2 324 1 520 1 559 1 164 870 1 026 753 742 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 94 107 91 93 95 101 353 379 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 855 2 230 1 413 1 468 1 071 775 925 400 363 330
Skulder och eget kapital 1 484 2 324 1 520 1 559 1 164 870 1 026 753 742 454
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 360 310 179 568 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 704 1 764 1 672 1 694 1 050 567 476 457 531 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 638 666 656 555 350 380 337 290 433 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 3 774 4 438 3 981 4 068 2 883 2 539 2 001 1 636 1 578 1 685
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 258 1 479 1 327 1 356 961 846 667 818 526 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 795 829 805 807 514 446 385 461 522 491
Rörelseresultat, EBITDA 171 172 190 500 232 50 -38 11 -878 -437
Nettoomsättningförändring -14,96% 11,48% -2,14% 41,10% 13,55% 26,89% 22,31% 3,68% -6,35% -%
Du Pont-modellen 2,96% 1,42% 2,04% 21,42% 16,32% 0,34% -9,36% -1,99% -126,15% -107,93%
Vinstmarginal 1,17% 0,74% 0,78% 8,21% 6,59% 0,12% -4,80% -0,92% -59,32% -29,08%
Bruttovinstmarginal 91,47% 79,27% 91,61% 94,30% 93,96% 95,04% 98,75% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,61% -5,05% -7,39% -11,58% -7,94% -3,74% -6,85% 17,42% 16,73% -0,06%
Soliditet 6,47% 4,04% 7,04% 5,84% 7,99% 10,92% 9,84% 46,88% 51,08% 27,31%
Kassalikviditet 151,23% 89,96% 79,19% 67,92% 78,62% 87,74% 85,19% 171,25% 172,73% 99,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...