Visa allt om Munkens Konditori Aktiebolag
Visa allt om Munkens Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 379 2 010 2 055 2 144 2 355 0 653 4 444 4 207 3 283
Övrig omsättning 45 - - - - 716 531 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 155 -169 131 364 311 455 -193 260 -623 -76
Resultat efter finansnetto 99 -238 51 273 234 397 -256 139 -691 -155
Årets resultat 99 -238 51 273 234 397 -256 139 -691 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 661 741 604 696 815 976 1 277 1 494 1 554
Omsättningstillgångar 441 320 686 659 348 294 106 280 264 395
Tillgångar 960 981 1 427 1 263 1 043 1 109 1 083 1 557 1 758 1 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 -111 127 76 -197 -431 -828 -572 -711 -19
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 892 952 1 012 1 132 1 192 1 415 1 754 1 736 1 989 1 594
Kortfristiga skulder 80 140 288 55 48 125 157 393 480 375
Skulder och eget kapital 960 981 1 427 1 263 1 043 1 109 1 083 1 557 1 758 1 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 155 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 526 533 449 186 351 0 20 - 1 255 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 137 134 111 29 59 0 68 - 522 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 424 2 010 2 055 2 144 2 355 716 1 184 4 444 4 212 3 283
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 3 1 1 - 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 190 1 005 1 028 2 144 785 - 653 - 601 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 344 300 241 156 - 89 - 275 374
Rörelseresultat, EBITDA 304 -26 311 515 431 616 2 496 -340 129
Nettoomsättningförändring 18,36% -2,19% -4,15% -8,96% -% -100,00% -85,31% 5,63% 28,14% -%
Du Pont-modellen 16,15% -17,13% 9,18% 28,82% 29,82% -% -17,82% 16,76% -35,44% -3,90%
Vinstmarginal 6,52% -8,36% 6,37% 16,98% 13,21% -% -29,56% 5,87% -14,81% -2,31%
Bruttovinstmarginal 67,00% 69,75% 69,59% 68,28% 66,11% -% 30,32% 63,03% 58,71% 60,77%
Rörelsekapital/omsättning 15,17% 8,96% 19,37% 28,17% 12,74% -% -7,81% -2,54% -5,13% 0,61%
Soliditet -1,25% -11,31% 8,90% 6,02% -18,89% -38,86% -76,45% -36,74% -40,44% -0,97%
Kassalikviditet 551,25% 228,57% 238,19% 1 198,18% 725,00% 235,20% 67,52% 47,07% 35,42% 80,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...