Visa allt om Aktiebolaget Knut V. Lantz Möbelaffär
Visa allt om Aktiebolaget Knut V. Lantz Möbelaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 296 8 873 9 021 15 025 11 368 13 007 12 298 14 288 15 887 16 350
Övrig omsättning - - - 128 245 248 2 729 132 131 151
Rörelseresultat (EBIT) 556 42 -329 958 42 60 1 330 124 -185 328
Resultat efter finansnetto 561 200 -280 983 30 82 1 340 112 -185 368
Årets resultat 353 106 3 544 7 16 680 10 2 265
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 678 1 408 1 307 1 636 1 856 1 530 1 412 638 710 851
Omsättningstillgångar 5 045 4 481 4 833 5 649 5 529 6 559 7 066 6 642 7 901 9 078
Tillgångar 5 722 5 890 6 140 7 285 7 385 8 089 8 478 7 280 8 611 9 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 872 4 019 4 513 5 010 4 466 4 459 5 242 5 262 5 951 6 949
Obeskattade reserver 505 404 349 653 465 494 494 264 334 547
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 136 0 7 62 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 1 467 1 272 1 561 2 454 3 137 2 742 1 754 2 325 2 433
Skulder och eget kapital 5 722 5 890 6 140 7 285 7 385 8 089 8 478 7 280 8 611 9 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 050 1 755 1 620 1 620 1 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 315 - - -
Löner till övriga anställda 1 497 1 741 2 085 2 881 2 389 1 179 1 148 1 823 1 673 1 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 854 991 1 035 1 792 1 228 1 411 1 235 1 347 1 164 1 337
Utdelning till aktieägare 0 2 500 600 500 0 0 500 700 700 1 000
Omsättning 8 296 8 873 9 021 15 153 11 613 13 255 15 027 14 420 16 018 16 501
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 7 7 7 7 7 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 074 1 775 1 289 2 146 1 624 1 858 1 757 1 429 1 589 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 563 454 681 524 480 596 484 451 477
Rörelseresultat, EBITDA 674 160 -211 1 122 93 80 1 350 156 -81 459
Nettoomsättningförändring -6,50% -1,64% -39,96% 32,17% -12,60% 5,77% -13,93% -10,06% -2,83% -%
Du Pont-modellen 10,21% 3,43% -4,48% 13,66% 0,85% 1,01% 15,81% 2,09% -1,71% 3,72%
Vinstmarginal 7,04% 2,28% -3,05% 6,62% 0,55% 0,63% 10,90% 1,06% -0,93% 2,26%
Bruttovinstmarginal 48,51% 44,42% 42,14% 47,79% 42,14% 35,56% 32,93% 45,58% 37,18% 41,14%
Rörelsekapital/omsättning 46,24% 33,97% 39,47% 27,21% 27,05% 26,31% 35,16% 34,21% 35,10% 40,64%
Soliditet 39,60% 73,58% 77,94% 75,38% 65,11% 59,63% 66,13% 74,89% 71,90% 73,95%
Kassalikviditet 117,95% 85,89% 101,02% 96,41% 65,08% 98,02% 103,61% 64,54% 96,43% 113,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...