Visa allt om Eigenbrodt AB
Visa allt om Eigenbrodt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 73 059 81 982 117 474 120 223 137 176 135 054 130 994 194 665 218 878 189 302
Övrig omsättning 1 288 1 344 1 936 2 468 2 453 2 685 3 833 1 452 1 083 1 305
Rörelseresultat (EBIT) 1 821 3 338 3 636 -509 2 593 4 137 -3 947 9 912 6 662 9 589
Resultat efter finansnetto 2 110 3 589 3 799 -180 2 331 2 026 -3 922 9 870 5 949 9 024
Årets resultat -52 260 2 916 792 900 1 527 -2 893 6 863 4 999 6 390
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 041 2 239 134 260 520 791 828 1 067 1 920 4 612
Omsättningstillgångar 17 822 20 143 35 638 37 619 51 736 53 432 51 813 60 894 71 012 56 891
Tillgångar 19 863 22 382 35 772 37 879 52 256 54 223 52 642 61 961 72 933 61 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 180 7 432 16 937 18 900 31 600 32 772 31 699 33 096 26 251 19 596
Obeskattade reserver 5 1 970 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 010 0 1 962 1 916 1 965 1 957 2 137 2 202 2 168 2 079
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 217 5 883
Kortfristiga skulder 10 668 12 980 16 873 17 063 18 690 19 494 18 805 26 663 37 297 33 944
Skulder och eget kapital 19 863 22 382 35 772 37 879 52 256 54 223 52 642 61 961 72 933 61 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 788 1 868 1 582 1 000 1 507 1 324 1 344 1 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - 60 4 520 45 515 349 401 262
Löner till övriga anställda 8 710 8 991 13 136 14 778 14 915 15 001 17 267 19 247 21 623 20 912
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 317 4 517 5 648 6 677 6 954 6 589 7 582 7 755 9 824 8 445
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 5 000 16 000 0 0 0 0 0
Omsättning 74 347 83 326 119 410 122 691 139 629 137 739 134 827 196 117 219 961 190 607
Nyckeltal
Antal anställda 18 20 33 34 32 32 38 46 50 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 059 4 099 3 560 3 536 4 287 4 220 3 447 4 232 4 378 3 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 724 675 593 686 733 706 694 616 656 587
Rörelseresultat, EBITDA 1 832 3 395 3 760 -300 2 899 4 495 -3 405 10 501 8 493 10 547
Nettoomsättningförändring -10,88% -30,21% -2,29% -12,36% 1,57% 3,10% -32,71% -11,06% 15,62% -%
Du Pont-modellen 12,50% 17,04% 10,71% 1,37% 5,50% 7,76% -7,35% 16,72% 9,38% 15,82%
Vinstmarginal 3,40% 4,65% 3,26% 0,43% 2,10% 3,12% -2,95% 5,32% 3,12% 5,14%
Bruttovinstmarginal 31,24% 30,85% 30,79% 30,55% 30,05% 29,94% 28,47% 29,24% 28,44% 31,37%
Rörelsekapital/omsättning 9,79% 8,74% 15,97% 17,10% 24,09% 25,13% 25,20% 17,58% 15,40% 12,12%
Soliditet 36,17% 40,07% 47,35% 49,90% 60,47% 60,44% 60,22% 53,41% 35,99% 31,86%
Kassalikviditet 113,02% 110,81% 136,45% 153,74% 201,03% 191,08% 182,25% 132,18% 124,02% 87,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...