Visa allt om Axel Hulténs Optiska Aktiebolag
Visa allt om Axel Hulténs Optiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 2 129 1 760 2 106 2 307 2 346 2 660 2 899 2 899 3 044 2 875
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 18 101 17 57 136 97 -1 -57 -111
Resultat efter finansnetto 278 11 96 -4 45 137 96 -5 -64 -116
Årets resultat 130 -1 68 -7 31 92 96 -5 54 -103
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 27 33 38 25 11 13 16 58 100
Omsättningstillgångar 1 370 987 919 1 024 946 934 844 942 778 869
Tillgångar 1 392 1 015 952 1 062 971 945 857 958 836 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 519 520 452 459 427 335 239 245 191
Obeskattade reserver 89 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 654 496 432 610 512 518 521 719 592 661
Skulder och eget kapital 1 392 1 015 952 1 062 971 945 857 958 836 969
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 336 343 336 336 336 364 319 0 47 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 25 232 271 260 268 455 845 846 747
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 109 145 190 197 197 259 269 279 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 129 1 760 2 106 2 307 2 346 2 660 2 899 2 899 3 044 2 875
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 129 1 760 1 053 1 154 1 173 1 330 966 966 761 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 477 357 398 397 415 344 371 293 282
Rörelseresultat, EBITDA 289 23 106 22 61 138 100 41 -15 -66
Nettoomsättningförändring 20,97% -16,43% -8,71% -1,66% -11,80% -8,24% 0,00% -4,76% 5,88% -%
Du Pont-modellen 20,40% 1,87% 10,71% 1,60% 5,97% 15,13% 11,79% 0,00% -6,70% -11,46%
Vinstmarginal 13,34% 1,08% 4,84% 0,74% 2,47% 5,38% 3,48% 0,00% -1,84% -3,86%
Bruttovinstmarginal 75,48% 72,27% 75,40% 68,96% 68,88% 66,58% 64,68% 64,02% 59,40% 59,34%
Rörelsekapital/omsättning 33,63% 27,90% 23,12% 17,95% 18,50% 15,64% 11,14% 7,69% 6,11% 7,23%
Soliditet 51,61% 51,13% 54,62% 42,56% 47,27% 45,19% 39,09% 24,95% 29,31% 28,40%
Kassalikviditet 181,19% 156,25% 148,15% 119,18% 110,16% 108,69% 95,20% 88,73% 78,55% 59,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...