Visa allt om Mekar Aktiebolag
Visa allt om Mekar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 494 883 1 104 1 546 1 169 2 483 2 801 4 225 2 641 1 933
Övrig omsättning 14 - - - 269 233 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 55 -50 108 28 -25 -386 980 357 87
Resultat efter finansnetto 1 44 -96 56 10 -41 -270 924 336 68
Årets resultat -5 35 -78 23 27 -41 -34 481 319 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 11 16 8 12
Omsättningstillgångar 278 681 757 981 694 748 986 1 735 1 403 1 196
Tillgångar 278 681 757 981 694 755 997 1 751 1 412 1 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 213 178 255 232 205 247 801 649 362
Obeskattade reserver 0 0 0 18 0 0 0 240 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 122 183 139 152 0 228 193 118 157
Kortfristiga skulder 120 346 396 569 310 550 523 518 644 688
Skulder och eget kapital 278 681 757 981 694 755 997 1 751 1 412 1 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 50 600 863 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 16 126 337 402 359 402 694 0 570 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 30 97 103 97 108 195 184 128 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 508 883 1 104 1 546 1 438 2 716 2 803 4 225 2 641 1 933
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 494 883 368 515 390 828 934 1 408 880 644
Personalkostnader per anställd (tkr) - 166 146 179 159 200 509 384 243 139
Rörelseresultat, EBITDA -19 55 -50 108 32 -21 -381 987 361 92
Nettoomsättningförändring -44,05% -20,02% -28,59% 32,25% -52,92% -11,35% -33,70% 59,98% 36,63% -%
Du Pont-modellen 1,44% 8,08% -6,61% 11,01% 4,32% -3,18% -26,68% 56,20% 25,71% 8,37%
Vinstmarginal 0,81% 6,23% -4,53% 6,99% 2,57% -0,97% -9,50% 23,29% 13,74% 5,23%
Bruttovinstmarginal 49,19% 70,33% 73,19% 69,99% 59,28% 62,06% 71,44% 73,89% 65,58% 59,29%
Rörelsekapital/omsättning 31,98% 37,94% 32,70% 26,65% 32,85% 7,97% 16,53% 28,80% 28,74% 26,28%
Soliditet 56,83% 31,28% 23,51% 27,35% 33,43% 27,15% 24,77% 55,61% 45,96% 29,99%
Kassalikviditet 231,67% 196,82% 187,12% 168,72% 214,84% 122,18% 172,66% 311,39% 196,12% 155,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...