Visa allt om Kugghjulet 3 AB
Visa allt om Kugghjulet 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 801 5 570 5 208 4 832 3 723 3 671 3 723 3 588 3 729 3 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 706 3 893 4 445 4 285 3 097 2 753 2 669 2 557 2 788 2 421
Resultat efter finansnetto -1 758 3 259 4 046 4 151 2 709 1 831 1 614 1 096 2 061 -95
Årets resultat -1 758 2 301 3 156 3 183 3 203 1 187 913 629 1 147 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 294 19 484 17 395 16 217 9 665 9 739 9 990 10 421 10 852 11 282
Omsättningstillgångar 34 277 13 507 14 006 17 379 24 434 27 013 26 237 25 933 24 660 17 518
Tillgångar 52 571 32 991 31 401 33 596 34 099 36 752 36 227 36 354 35 512 28 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 570 8 328 5 668 5 495 5 271 5 141 3 954 3 042 2 411 1 264
Obeskattade reserver 0 0 0 0 85 1 734 1 527 1 167 942 479
Avsättningar (tkr) 0 0 359 311 313 255 197 139 86 24
Långfristiga skulder 43 258 22 471 23 214 26 157 26 848 27 473 28 252 29 402 29 493 24 996
Kortfristiga skulder 2 743 2 192 2 160 1 633 1 582 2 149 2 297 2 604 2 580 2 037
Skulder och eget kapital 52 571 32 991 31 401 33 596 34 099 36 752 36 227 36 354 35 512 28 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 801 5 570 5 208 4 832 3 723 3 671 3 723 3 588 3 729 3 239
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 242 4 942 4 518 4 360 3 171 3 005 3 100 2 988 3 218 2 703
Nettoomsättningförändring 4,15% 6,95% 7,78% 29,79% 1,42% -1,40% 3,76% -3,78% 15,13% -%
Du Pont-modellen 8,89% 13,42% 16,69% 16,56% 12,95% 10,87% 10,77% 10,38% 10,66% 8,44%
Vinstmarginal 80,52% 79,50% 100,63% 115,17% 118,59% 108,80% 104,78% 105,16% 101,47% 75,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 88,40% 91,95% 85,39% 76,85% 73,49% 73,19% 76,56% 78,05%
Rörelsekapital/omsättning 543,60% 203,14% 227,46% 325,87% 613,81% 677,31% 643,03% 650,20% 592,12% 477,96%
Soliditet 12,50% 25,24% 18,05% 16,36% 15,64% 17,47% 14,02% 10,68% 8,70% 5,59%
Kassalikviditet 1 249,62% 616,20% 648,43% 1 064,24% 1 544,50% 1 257,00% 1 142,23% 995,89% 955,81% 859,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...