Visa allt om Rang Industri Aktiebolag
Visa allt om Rang Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 65 172 104 335 1 166 348 238 0 41 976
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4 239
Rörelseresultat (EBIT) 54 154 74 149 561 184 211 -15 19 4 775
Resultat efter finansnetto 104 185 108 203 588 176 256 288 13 4 701
Årets resultat 104 185 108 203 588 176 256 288 13 4 701
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 980 904 695 565 1 470 1 015 697 642 873 846
Tillgångar 980 904 695 565 1 470 1 015 697 642 873 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 690 506 398 1 125 537 361 454 166 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 117 117 117 117 282 252 122 625 625
Kortfristiga skulder 69 97 73 51 228 197 84 66 82 69
Skulder och eget kapital 980 904 695 565 1 470 1 015 697 642 873 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0
Omsättning 65 172 104 335 1 166 348 238 0 41 5 215
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 54 154 74 149 561 184 211 -15 19 4 775
Nettoomsättningförändring -62,21% 65,38% -68,96% -71,27% 235,06% 46,22% -% -100,00% -95,80% -%
Du Pont-modellen 10,92% 21,02% 16,55% 37,35% 41,84% 21,87% 38,02% -% 2,86% 565,72%
Vinstmarginal 164,62% 110,47% 110,58% 62,99% 52,74% 63,79% 111,34% -% 60,98% 490,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 401,54% 469,19% 598,08% 153,43% 106,52% 235,06% 257,56% -% 1 929,27% 79,61%
Soliditet 81,12% 76,33% 72,81% 70,44% 76,53% 52,91% 51,79% 70,72% 19,01% 18,09%
Kassalikviditet 1 420,29% 931,96% 952,05% 1 107,84% 644,74% 515,23% 829,76% 972,73% 1 064,63% 1 226,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...