Visa allt om Pramet Scandinavia AB
Visa allt om Pramet Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 76 833 221 542 106 135 -62 644 73 900 37 630 60 135 129 500 97 530 65 220
Årets resultat 76 833 221 542 106 135 -62 644 73 900 37 630 60 135 129 500 97 530 65 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 268 256 038 154 026 88 846 188 450 188 450 188 450 188 450 98 530 84 044
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 4 916 12 624 17 616 0 0
Tillgångar 123 268 256 038 154 026 88 846 188 450 193 366 201 074 206 066 98 530 84 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 833 232 542 118 391 12 256 74 900 38 630 61 135 130 500 98 530 66 220
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 42 994 113 550 149 820 132 949 71 286 0 17 824
Kortfristiga skulder 20 435 23 496 35 635 33 596 0 4 916 6 990 4 280 0 0
Skulder och eget kapital 123 268 256 038 154 026 88 846 188 450 193 366 201 074 206 066 98 530 84 044
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 101 833 206 542 107 390 0 73 900 37 630 60 135 129 500 97 530 65 220
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,42% 90,82% 76,86% 13,79% 39,75% 19,98% 30,40% 63,33% 100,00% 78,79%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% 100,00% 180,60% 411,59% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...