Visa allt om K. Nore'n Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 347 6 095 6 193 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 5 226 5 260
Övrig omsättning 1 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 722 181 343 998 264 615 1 174 1 891 1 965 2 222
Resultat efter finansnetto 6 762 3 403 1 747 2 341 749 2 336 3 721 2 020 2 692 4 007
Årets resultat 246 1 247 112 388 388 387 422 370 362 957
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 680 105 627 102 150 103 989 101 732 100 231 97 909 95 075 93 642 91 601
Omsättningstillgångar 16 784 18 720 18 829 18 116 19 340 18 866 18 319 21 655 20 725 16 171
Tillgångar 126 463 124 347 120 979 122 106 121 071 119 097 116 228 116 730 114 367 107 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 273 6 027 7 846 7 734 7 346 6 959 6 572 6 151 5 781 5 418
Obeskattade reserver 0 3 417 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 230 31 552 31 874 32 137 32 373 32 547 33 225 33 525 34 125 34 425
Kortfristiga skulder 85 465 83 351 81 259 82 235 81 352 79 591 76 431 77 055 74 462 67 928
Skulder och eget kapital 126 463 124 347 120 979 122 106 121 071 119 097 116 228 116 730 114 367 107 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 382 376 354 351 336 328 325 322 304 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 94 89 83 99 106 103 102 103 94 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 348 6 098 6 193 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 5 226 5 260
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 174 3 048 2 064 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 1 742 5 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 233 146 450 442 431 427 425 133 335
Rörelseresultat, EBITDA 2 947 406 568 1 223 489 840 1 399 2 116 2 190 2 447
Nettoomsättningförändring 4,13% -1,58% 1,33% 5,38% 4,50% 5,67% -1,80% 2,33% -0,65% -%
Du Pont-modellen 5,54% 3,12% 2,32% 2,85% 1,65% 2,66% 3,65% 3,05% 3,71% 4,75%
Vinstmarginal 110,34% 63,74% 45,29% 57,02% 34,41% 56,99% 80,67% 66,57% 81,11% 97,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 082,10% -1 060,39% -1 008,07% -1 049,07% -1 069,17% -1 094,14% -1 106,47% -1 035,90% -1 028,26% -983,97%
Soliditet 4,96% 6,99% 6,49% 6,33% 6,07% 5,84% 5,65% 5,27% 5,05% 5,03%
Kassalikviditet 19,64% 22,46% 23,17% 22,03% 23,77% 23,70% 23,97% 28,10% 27,83% 23,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...