Visa allt om Nobina Europe AB (publ)
Visa allt om Nobina Europe AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2007-02
Nettoomsättning 263 241 211 000 48 000 55 000 46 000 73 000 120 000 0 0 79 000
Övrig omsättning - - - - - - - 83 000 56 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 206 5 000 -3 000 2 000 -1 000 -9 000 -9 000 -15 000 1 000 7 000
Resultat efter finansnetto 2 968 645 -83 000 102 000 -138 000 -33 000 74 000 -82 000 -136 000 -38 000 -29 000
Årets resultat 3 024 486 -81 000 102 000 -138 000 -33 000 79 000 -77 000 -132 000 -34 000 -28 000
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2007-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 646 850 1 985 000 2 154 000 2 110 000 2 064 000 1 819 000 1 927 000 2 644 000 2 607 000 2 665 000
Omsättningstillgångar 1 243 192 539 000 719 000 238 000 328 000 622 000 429 000 630 000 107 000 86 000
Tillgångar 1 890 042 2 524 000 2 873 000 2 348 000 2 392 000 2 441 000 2 356 000 3 274 000 2 714 000 2 751 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 734 210 000 291 000 189 000 146 000 179 000 87 000 149 000 271 000 294 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 22 419 0 21 000 23 000 25 000 26 000 28 000 31 000 34 000 38 000
Långfristiga skulder 932 279 1 484 000 1 826 000 1 905 000 1 398 000 1 397 000 1 486 000 991 000 2 271 000 2 325 000
Kortfristiga skulder 717 610 830 000 735 000 231 000 823 000 839 000 755 000 2 103 000 138 000 94 000
Skulder och eget kapital 1 890 042 2 524 000 2 873 000 2 348 000 2 392 000 2 441 000 2 356 000 3 274 000 2 714 000 2 751 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
2009-02
2008-02
2007-02
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 6 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 1 000
Löner till övriga anställda 85 562 58 000 16 000 17 000 14 000 14 000 26 000 18 000 8 000 17 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 42 704 30 000 9 000 11 000 10 000 13 000 11 000 9 000 4 000 11 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 263 241 211 000 48 000 55 000 46 000 73 000 120 000 83 000 56 000 79 000
Nyckeltal
Antal anställda 110 131 94 56 36 40 57 45 22 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 393 1 611 511 982 1 278 1 825 2 105 - - 2 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 219 702 277 536 722 700 737 644 591 1 000
Rörelseresultat, EBITDA 15 660 17 000 -2 000 4 000 0 -4 000 -1 000 -8 000 6 000 14 000
Nettoomsättningförändring 24,76% 339,58% -12,73% 19,57% -36,99% -39,17% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 163,64% 0,95% 8,67% -0,13% 5,43% 12,00% 6,32% -% -% 5,27%
Vinstmarginal 1 174,93% 11,37% 518,75% -5,45% 282,61% 401,37% 124,17% -% -% 183,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 199,66% -137,91% -33,33% 12,73% -1 076,09% -297,26% -271,67% -% -% -10,13%
Soliditet 11,52% 8,32% 10,13% 8,05% 6,10% 7,33% 3,69% 4,55% 9,99% 10,69%
Kassalikviditet 173,24% 64,94% 97,82% 103,03% 39,85% 74,14% 56,82% 29,96% 77,54% 91,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...