allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Nobina Europe AB (publ)

ORG.NR: 556031-8569
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2016-022015-022014-02 
  Nettoomsättning (TKR) 263 241 211 000 48 000  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 206 5 000 -3 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 968 645 -83 000 102 000  
  Årets resultat (TKR) 3 024 486 -81 000 102 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2016-022015-022014-02 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 646 850 1 985 000 2 154 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 243 192 539 000 719 000  
  Tillgångar (TKR) 1 890 042 2 524 000 2 873 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 217 734 210 000 291 000  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 22 419 0 21 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 932 279 1 484 000 1 826 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 717 610 830 000 735 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 890 042 2 524 000 2 873 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2016-022015-022014-02 
  Löner till styrelse & VD                     0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 85 562 58 000 16 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 42 704 30 000 9 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2016-022015-022014-02 
  Antal anställda 110 131 94  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 393 1 611 511  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 219 702 277  
  Nettoomsättningförändring 24,76 % 339,58 % -12,73 %  
  Vinstmarginal 1 174,93 % 11,37 % 518,75 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 11,52 % 8,32 % 10,13 %  
  Kassalikviditet 173,24 % 64,94 % 97,82 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-022014-022013-02 
  Nettoomsättning (TKR) 7 576 000 7 300 000 7 263 000  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 152 000 80 000 -2 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 121 000 144 000 29 000  
  Årets resultat (TKR) 98 000 102 000 129 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-022014-022013-02 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 727 000 1 719 000 1 644 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 513 000 1 308 000 1 060 000  
  Tillgångar (TKR) 3 240 000 3 027 000 2 704 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 544 000 459 000 383 000  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 67 000 61 000 67 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 693 000 865 000 857 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 936 000 1 642 000 1 397 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 240 000 3 027 000 2 704 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-022014-022013-02 
  Löner till styrelse & VD 18 000 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 2 913 000 2 735 000 2 680 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 865 000 818 000 789 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-022014-022013-02 
  Antal anställda 11 335 7 464 7 807  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 668 978 930  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 339 483 453  
  Nettoomsättningförändring 3,78 % 0,51 % 2,60 %  
  Vinstmarginal 3,02 % 3,88 % 2,30 %  
  Bruttovinstmarginal 78,15 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 16,79 % 15,16 % 14,16 %  
  Kassalikviditet 75,62 % 76,43 % 72,73 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 14 september 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X