Visa allt om Strand's Grafiska i Norden Aktiebolag
Visa allt om Strand's Grafiska i Norden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 52 743 50 164 46 983 44 914 45 827 45 954 40 166 22 094 26 633 25 983
Övrig omsättning 999 596 659 582 293 403 646 294 100 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 097 2 657 2 286 -2 037 1 766 523 -1 834 487 -747 128
Resultat efter finansnetto 1 012 2 557 2 187 -2 527 1 489 154 -2 230 191 -847 122
Årets resultat 672 1 539 950 -12 916 701 -755 47 -621 364
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 362 5 199 3 278 2 528 2 662 9 981 8 700 8 385 967 1 300
Omsättningstillgångar 16 081 16 300 12 429 14 741 20 239 16 255 14 452 12 501 10 103 11 327
Tillgångar 25 443 21 499 15 706 17 269 22 901 26 236 23 153 20 886 11 070 12 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 212 6 540 6 210 5 260 5 272 4 356 3 655 4 411 4 364 5 854
Obeskattade reserver 2 959 2 827 2 248 1 357 773 453 0 1 475 1 367 1 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 586 2 973 146 3 687 9 589 13 598 10 942 6 830 0 0
Kortfristiga skulder 14 686 9 159 7 102 6 964 7 267 7 830 8 556 8 170 5 339 5 179
Skulder och eget kapital 25 443 21 499 15 706 17 269 22 901 26 236 23 153 20 886 11 070 12 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 36 667 611 642 623 626 169 1 055 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 359 10 447 8 629 8 149 8 372 9 280 10 872 6 691 6 408 6 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 938 3 683 3 376 3 281 3 194 3 685 4 478 2 599 3 404 3 239
Utdelning till aktieägare 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 53 742 50 760 47 642 45 496 46 120 46 357 40 812 22 388 26 733 25 983
Nyckeltal
Antal anställda 35 28 28 26 27 34 40 37 22 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 507 1 792 1 678 1 727 1 697 1 352 1 004 597 1 211 962
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 512 457 472 447 405 404 258 478 382
Rörelseresultat, EBITDA 2 072 3 477 2 788 -1 597 2 212 1 669 -847 825 -294 826
Nettoomsättningförändring 5,14% 6,77% 4,61% -1,99% -0,28% 14,41% 81,80% -17,04% 2,50% -%
Du Pont-modellen 4,31% 12,37% 14,57% -11,78% 8,63% 2,02% -7,71% 2,39% -6,66% 1,13%
Vinstmarginal 2,08% 5,30% 4,87% -4,53% 4,31% 1,15% -4,44% 2,26% -2,77% 0,55%
Bruttovinstmarginal 59,52% 59,18% 60,95% 56,94% 66,21% 63,81% 63,42% 70,02% 63,60% 63,76%
Rörelsekapital/omsättning 2,64% 14,24% 11,34% 17,32% 28,31% 18,33% 14,68% 19,60% 17,89% 23,66%
Soliditet 37,42% 40,68% 50,09% 36,25% 25,51% 17,88% 15,79% 26,20% 48,31% 55,45%
Kassalikviditet 81,51% 127,73% 118,80% 144,50% 202,12% 144,56% 125,79% 117,52% 116,35% 138,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...