Visa allt om Beijer Industri AB
Visa allt om Beijer Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 685 134 373 168 816 198 648 205 086 188 990 163 461 218 097 196 360 169 021
Övrig omsättning 20 305 22 809 20 891 28 518 19 854 20 442 22 380 32 597 26 867 20 731
Rörelseresultat (EBIT) 1 771 9 613 10 015 19 005 16 473 14 168 10 494 30 162 30 161 22 064
Resultat efter finansnetto 1 826 9 775 9 906 18 951 16 629 14 265 10 601 30 956 30 773 22 396
Årets resultat 1 399 6 586 7 184 12 735 9 001 7 904 6 876 34 440 18 712 13 706
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 415 2 701 4 041 17 993 6 227 4 667 5 635 7 407 8 322 9 124
Omsättningstillgångar 51 353 60 882 67 862 75 334 79 707 103 254 79 491 105 008 76 549 69 128
Tillgångar 53 768 63 583 71 903 93 327 85 934 107 921 85 126 112 415 84 871 78 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 447 28 048 29 462 24 368 35 426 26 425 22 427 20 068 23 757 27 052
Obeskattade reserver 0 0 12 275 11 785 10 475 6 400 3 775 3 025 20 567 16 297
Avsättningar (tkr) 662 662 1 172 12 662 662 662 662 408 282 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 657 34 873 28 994 44 512 39 371 74 434 58 262 88 914 40 266 34 903
Skulder och eget kapital 53 768 63 583 71 903 93 327 85 934 107 921 85 126 112 415 84 871 78 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 190 1 355 895 1 071 1 027 1 040 901 866 823 780
Varav tantiem till styrelse & VD 0 195 32 83 1 027 75 44 69 125 115
Löner till övriga anställda 16 589 18 753 19 184 17 363 18 540 19 280 18 174 19 998 17 788 16 078
Varav resultatlön till övriga anställda 60 766 587 1 306 - 1 255 958 1 327 1 250 1 253
Sociala kostnader 8 458 9 505 8 971 9 672 9 992 8 902 9 428 10 184 9 135 8 642
Utdelning till aktieägare 6 000 0 8 000 0 12 000 0 0 0 13 000 14 000
Omsättning 151 990 157 182 189 707 227 166 224 940 209 432 185 841 250 694 223 227 189 752
Nyckeltal
Antal anställda 34 38 43 42 47 50 49 55 48 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 873 3 536 3 926 4 730 4 364 3 780 3 336 3 965 4 091 3 841
Personalkostnader per anställd (tkr) 760 764 688 724 681 648 649 619 601 604
Rörelseresultat, EBITDA 2 901 10 722 12 773 21 059 18 321 15 832 12 578 32 688 32 223 23 897
Nettoomsättningförändring -2,00% -20,40% -15,02% -3,14% 8,52% 15,62% -25,05% 11,07% 16,17% -%
Du Pont-modellen 3,46% 15,38% 14,14% 20,47% 19,38% 13,22% 12,53% 27,57% 36,26% 28,66%
Vinstmarginal 1,41% 7,28% 6,02% 9,62% 8,12% 7,55% 6,53% 14,21% 15,67% 13,27%
Bruttovinstmarginal 28,82% 32,54% 27,80% 24,18% 23,51% 25,36% 24,47% 25,86% 27,00% 26,47%
Rörelsekapital/omsättning 21,03% 19,36% 23,02% 15,52% 19,67% 15,25% 12,99% 7,38% 18,48% 20,25%
Soliditet 54,77% 44,11% 54,29% 35,42% 50,21% 28,86% 29,61% 19,79% 45,44% 49,57%
Kassalikviditet 155,51% 134,83% 171,51% 111,21% 148,03% 113,54% 95,66% 65,68% 136,26% 130,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...