Visa allt om Bull's Presstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 174 663 156 476 132 649 134 358 123 329 121 271 115 238 98 762 90 845 86 951
Övrig omsättning 297 250 127 9 70 117 - 3 191 196 221
Rörelseresultat (EBIT) 4 084 598 1 465 3 269 2 300 69 -1 146 1 571 3 075 2 086
Resultat efter finansnetto 3 845 83 1 056 1 811 1 443 -1 908 -2 207 1 643 3 290 2 497
Årets resultat 2 279 -942 813 1 833 1 868 -2 075 -2 386 1 170 2 962 2 007
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 758 21 299 23 821 21 581 21 851 23 434 23 210 23 597 24 079 22 685
Omsättningstillgångar 36 481 33 643 31 341 36 305 28 945 30 744 31 540 30 922 30 936 31 158
Tillgångar 57 239 54 941 55 161 57 886 50 796 54 178 54 750 54 519 55 016 53 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 671 17 892 19 834 21 882 20 988 18 363 20 908 23 796 25 343 24 224
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 232 988 885 1 038 1 065 1 077 1 077 1 092 1 177 1 246
Långfristiga skulder 11 857 9 652 10 053 10 452 10 860 11 265 11 671 12 186 12 595 12 991
Kortfristiga skulder 24 480 26 409 24 389 24 515 17 883 23 473 21 095 17 445 15 901 15 384
Skulder och eget kapital 57 239 54 941 55 161 57 886 50 796 54 178 54 750 54 519 55 016 53 844
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 002 4 088 3 575 3 487 3 598 5 098 3 946 3 621 3 317 2 840
Varav tantiem till styrelse & VD - 100 - - - 860 - - - -
Löner till övriga anställda 31 739 25 335 22 609 21 831 19 531 16 976 16 442 14 045 11 718 13 647
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 994 16 591 12 297 12 542 11 757 10 824 9 326 7 979 7 307 7 773
Utdelning till aktieägare 1 000 500 1 000 2 000 1 000 0 0 0 1 500 1 000
Omsättning 174 960 156 726 132 776 134 367 123 399 121 388 115 238 101 953 91 041 87 172
Nyckeltal
Antal anställda 42 39 37 33 32 31 30 29 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 159 4 012 3 585 4 071 3 854 3 912 3 841 3 406 2 839 2 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 285 1 225 1 082 1 192 1 146 1 085 1 038 922 732 801
Rörelseresultat, EBITDA 6 851 2 924 3 606 5 121 5 431 3 526 1 788 4 557 4 443 3 173
Nettoomsättningförändring 11,62% 17,96% -1,27% 8,94% 1,70% 5,24% 16,68% 8,71% 4,48% -%
Du Pont-modellen 8,86% 1,97% 3,56% 6,23% 5,42% 0,64% 0,66% 7,81% 7,30% 6,81%
Vinstmarginal 2,90% 0,69% 1,48% 2,69% 2,23% 0,28% 0,31% 4,31% 4,42% 4,22%
Bruttovinstmarginal 49,85% 46,19% 45,12% 42,97% 44,11% 42,57% 41,88% 43,29% 43,96% 45,82%
Rörelsekapital/omsättning 6,87% 4,62% 5,24% 8,78% 8,97% 6,00% 9,06% 13,65% 16,55% 18,14%
Soliditet 34,37% 32,57% 35,96% 37,80% 41,32% 33,89% 38,19% 43,65% 46,06% 44,99%
Kassalikviditet 149,02% 127,39% 128,50% 148,09% 160,90% 130,98% 149,51% 177,25% 194,55% 202,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...