Visa allt om F.H. Hansen Aktiebolag
Visa allt om F.H. Hansen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 051 16 720 17 544 17 902 17 576 19 003 20 750 19 083 19 601 19 842
Övrig omsättning 42 45 33 109 - - - - 31 81
Rörelseresultat (EBIT) 289 137 429 841 827 696 1 053 -397 200 523
Resultat efter finansnetto 293 142 432 863 840 697 1 051 -418 193 519
Årets resultat 319 67 229 465 450 370 568 3 88 264
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 15 21 7 14 36 44
Omsättningstillgångar 5 934 6 794 7 005 6 469 5 715 5 505 5 493 5 119 4 842 4 653
Tillgångar 5 934 6 794 7 010 6 479 5 730 5 526 5 500 5 133 4 878 4 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 730 3 510 3 593 3 514 3 192 2 861 2 551 1 983 2 061 2 028
Obeskattade reserver 925 1 050 1 005 885 665 450 270 0 438 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 279 2 233 2 412 2 080 1 873 2 214 2 679 3 150 2 379 2 287
Skulder och eget kapital 5 934 6 794 7 010 6 479 5 730 5 526 5 500 5 133 4 878 4 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 385 394 383 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 848 1 834 1 867 1 877 1 789 1 884 1 378 1 225 1 314 1 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 486 456 464 457 482 662 636 596 620 592
Utdelning till aktieägare 150 99 150 150 143 120 60 0 80 55
Omsättning 16 093 16 765 17 577 18 011 17 576 19 003 20 750 19 083 19 632 19 923
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 675 2 787 2 924 2 984 2 929 3 167 4 150 3 817 3 920 3 968
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 387 398 395 385 437 484 447 472 457
Rörelseresultat, EBITDA 317 142 434 846 833 707 1 060 -375 215 544
Nettoomsättningförändring -4,00% -4,70% -2,00% 1,85% -7,51% -8,42% 8,74% -2,64% -1,21% -%
Du Pont-modellen 4,94% 2,09% 6,19% 13,37% 14,71% 12,65% 19,31% -7,58% 4,24% 11,24%
Vinstmarginal 1,83% 0,85% 2,47% 4,84% 4,80% 3,68% 5,12% -2,04% 1,06% 2,66%
Bruttovinstmarginal 28,05% 25,95% 26,51% 28,71% 29,11% 28,83% 26,35% 19,84% 22,73% 23,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,00% 27,28% 26,18% 24,52% 21,86% 17,32% 13,56% 10,32% 12,57% 11,92%
Soliditet 75,02% 63,72% 62,44% 64,30% 64,26% 57,78% 50,00% 38,63% 48,72% 49,05%
Kassalikviditet 302,50% 212,05% 207,13% 222,88% 209,29% 166,71% 136,32% 101,43% 113,32% 128,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...