Visa allt om F.H. Hansen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 720 17 544 17 902 17 576 19 003 20 750 19 083 19 601 19 842 17 919
Övrig omsättning 45 33 109 - - - - 31 81 25
Rörelseresultat (EBIT) 137 429 841 827 696 1 053 -397 200 523 361
Resultat efter finansnetto 142 432 863 840 697 1 051 -418 193 519 359
Årets resultat 67 229 465 450 370 568 3 88 264 222
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 10 15 21 7 14 36 44 44
Omsättningstillgångar 6 794 7 005 6 469 5 715 5 505 5 493 5 119 4 842 4 653 4 594
Tillgångar 6 794 7 010 6 479 5 730 5 526 5 500 5 133 4 878 4 697 4 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 510 3 593 3 514 3 192 2 861 2 551 1 983 2 061 2 028 1 820
Obeskattade reserver 1 050 1 005 885 665 450 270 0 438 383 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 233 2 412 2 080 1 873 2 214 2 679 3 150 2 379 2 287 2 574
Skulder och eget kapital 6 794 7 010 6 479 5 730 5 526 5 500 5 133 4 878 4 697 4 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 385 394 383 418 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 834 1 867 1 877 1 789 1 884 1 378 1 225 1 314 1 254 1 207
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 456 464 457 482 662 636 596 620 592 554
Utdelning till aktieägare 99 150 150 143 120 60 0 80 55 50
Omsättning 16 765 17 577 18 011 17 576 19 003 20 750 19 083 19 632 19 923 17 944
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 787 2 924 2 984 2 929 3 167 4 150 3 817 3 920 3 968 3 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 398 395 385 437 484 447 472 457 435
Rörelseresultat, EBITDA 142 434 846 833 707 1 060 -375 215 544 378
Nettoomsättningförändring -4,70% -2,00% 1,85% -7,51% -8,42% 8,74% -2,64% -1,21% 10,73% -%
Du Pont-modellen 2,09% 6,19% 13,37% 14,71% 12,65% 19,31% -7,58% 4,24% 11,24% 8,04%
Vinstmarginal 0,85% 2,47% 4,84% 4,80% 3,68% 5,12% -2,04% 1,06% 2,66% 2,08%
Bruttovinstmarginal 25,95% 26,51% 28,71% 29,11% 28,83% 26,35% 19,84% 22,73% 23,00% 23,67%
Rörelsekapital/omsättning 27,28% 26,18% 24,52% 21,86% 17,32% 13,56% 10,32% 12,57% 11,92% 11,27%
Soliditet 63,72% 62,44% 64,30% 64,26% 57,78% 50,00% 38,63% 48,72% 49,05% 43,04%
Kassalikviditet 212,05% 207,13% 222,88% 209,29% 166,71% 136,32% 101,43% 113,32% 128,64% 103,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...