Visa allt om Dalen Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 631 0 0 0 0 1 221 1 353
Övrig omsättning - - - - 6 290 6 470 6 795 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -2 1 629 6 289 6 468 6 795 -323 1 221 1 353
Resultat efter finansnetto 1 704 3 917 -132 -859 2 404 6 412 6 837 1 447 16 985 -13 813
Årets resultat 0 219 -132 235 -196 112 6 536 885 16 974 -13 878
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 002 21 993 21 710 21 309 118 713 106 282 52 257
Omsättningstillgångar 23 265 21 560 19 838 17 968 1 480 769 727 11 712 157 710
Tillgångar 23 265 21 560 19 838 19 970 21 993 22 189 22 078 119 441 117 993 209 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 033 20 032 19 813 19 945 19 710 19 907 19 794 117 458 116 574 199 600
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 258 2 258 2 258 1 957 0 1 383
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 232 1 528 25 25 25 25 25 25 25 8 984
Skulder och eget kapital 23 265 21 560 19 838 19 970 21 993 22 189 22 078 119 441 117 993 209 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 104 200 0 100 000
Omsättning 0 0 0 1 631 6 290 6 470 6 795 0 1 221 1 353
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -2 1 629 6 289 6 468 6 795 -323 1 221 1 353
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -9,76% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 2,45% -% -% -% -% 14,69% 4,30%
Vinstmarginal -% -% -% 29,98% -% -% -% -% 1 419,57% 667,55%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 100,12% -% -% -% -% 957,17% 10 992,31%
Soliditet 86,11% 92,91% 99,87% 99,87% 89,62% 89,72% 89,65% 98,34% 99,65% 95,06%
Kassalikviditet 719,83% 1 410,99% 79 352,00% 71 872,00% 4,00% 1 920,00% 3 076,00% 2 908,00% 46 848,00% 1 755,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...